Rejestracja dokumentu

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

  • Zamówienia zakupu (ZZ),
  • Oferty zakupu (OZ),

Dokumenty można dodawać z poziomu:

  • Szczegółów karty kontrahenta:
Karta kontrahenta, dodawanie dokumentu
  • Okna: Dokumenty
Okno: Dokumenty
  • Listy kontrahentów
Okno: Lista kontrahentów

Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, okno wyboru typu nie zostanie wyświetlony. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu.

Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

  • Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów
  • Wprowadzenie podpisu
  • Zatwierdzenie

Czy ten artykuł był pomocny?