Rejestracja dokumentu

Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:
 • Zamówienia sprzedaży (ZS),
 • Oferty sprzedaży (OS),
 • Zapytania ofertowego sprzedaży (ZOS),
 • Faktura sprzedaży (FS),
 • Paragon (PAR),
 • Wydanie zewnętrzne (WZ),
 • Reklamacja sprzedaży (RLS),
 • Faktura zaliczkowa (FSL),
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM-).

Dokumenty można dodawać z poziomu:

 • Szczegółów karty kontrahenta
Karta kontrahenta, dodawanie dokumentu

 – Dodaj dokument

 – Przejście na listę dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta

 • Okna: Dokumenty
Okno: Dokumenty

 – Dodaj dokument

 – Dokument zapisany do bufora

 – Dokument zatwierdzony

– Dokument zsynchronizowany do systemu ERP

 • Listy kontrahentów
Okno: Lista kontrahentów

Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu: zamówienie sprzedaży, oferta sprzedaży, zapytanie ofertowe sprzedaży, paragon, faktura sprzedaży, reklamacja sprzedaży. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, okno wyboru typu nie zostanie wyświetlone. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu.

Wybór typu dokumentu

 

Czy ten artykuł był pomocny?