Seryjne dodawanie towarów do Koszyka

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk:  .

Opcja seryjnego dodawania towarów do Koszyka

Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.

Okno: Dodaj towary z listy do koszyka

Zaznaczenie parametru „Pomiń towary będące w koszyku” spowoduje, że przy dodawaniu zostaną pominięte towary aktualnie będące w koszyku.

Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra dostępnego z poziomu listy (filtrowanie list zostało opisane TUTAJ)

Uwaga
W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Czy ten artykuł był pomocny?