Słowniki

Konfiguracja słowników jest możliwa pod kafelkiem Słowniki.

Konfiguracja słowników

Na liście słowników prezentowane są następujące słowniki:

 • Typy wizyt,
 • Rodzaje elementów wizyt,
 • Grupy pytań,
 • Rodzaje ankiet,
 • Ekspozycje towarów,
 • Samochody,
 • Powody niewykonania elementów wizyty,
 • Rodzaje przejazdów
Lista wszystkich słowników

Edycja słowników jest możliwa po wejściu w odpowiedni kafelek. Do poszczególnych słowników można dodawać, usuwać lub modyfikować elementy.

Słowniki: Typy wizyt

W celu zdefiniowania nowego lub edycji istniejącego typu wizyty należy wybrać kafelek Typy wizyt.

Słownik: Typy wizyt

Po przejściu na kafelek jest dostępna lista wszystkich typów wizyt. Prezentowana jest nazwa typu wizyty, jej aktywność oraz kolor. Ustawiając parametr Kolor domyślny na Nie, pojawia się możliwość wybrania kolory dla danego typu wizyty poprzez kliknięcie na kwadrat w kolumnie Kolor.

Typy wizyt: Zmiana koloru domyślnego

Słowniki: Rodzaje elementów wizyt

Słowniki: Rodzaje elementów wizyt

W tym miejscu jest możliwość zdefiniowania własnego rodzaju elementu wizyty oraz dezaktywacji już istniejącego.

Lista rodzajów elementów wizyt

Słowniki: Grupy pytań oraz rodzaje ankiet i przejazdów

Istnieje możliwość dodania własnej grupy pytań oraz dezaktywacji już istniejącej, zmieniając parametr Aktywny na Nie. W przypadku rodzaju ankiet, a także przejazdów aplikacja oferuje takie same możliwości.

Grupy pytań
Rodzaje ankiet
Rodzaje przejazdów

 

Słowniki: Samochody

Słowniki: Samochody

Po przejściu w kafelek Samochody pojawia nam się strona na którym jest formularz, który należy uzupełnić danymi o samochodzie.

Samochody: Dodanie nowego samochodu

Słowniki: Kolumny w raportach towarów

W tym słowniku jest możliwość zdefiniowania własnych kolumn, które można dodać w konfiguracji raportów towarów. Predefiniowanie elementy tego słownika to:

 • Cena,
 • Dostawca,
 • Ekspozycja,
 • Facing – ilość,
 • Ilość
Predefiniowane elementy słownika: Kolumny w raportach towarów

Przy pomocy plusika w prawym górnym rogu istnieje możliwość dodania nowe wartości na listę. Możliwe typy takiej wartości to:

 • Tekst
 • Liczba
 • Flaga
 • Data
 • Lista
 • Kontrahent
Kolumny w raportach towarów: Dodawanie nowej wartości

W obecnym momencie dodane nowe kolumny nie są synchronizowane do aplikacji Comarch Mobile.

Słowniki: Powody niewykonania elementów wizyt

W tym słowniku jest możliwość zdefiniowania powodów niewykonania elementów wizyt.

Słowniki: Powody niewykonania elementów wizyt

Słowniki: Ekspozycje towarów

W tym słowniku jest możliwość dodania ekspozycji towarów.

Słowniki: Ekspozycje towarów

 

Czy ten artykuł był pomocny?