Terminarz: dostępne opcje

Po wybraniu przycisku: , z poziomu okna Terminarza dostępne są opcje:

Terminarz: dostępne opcje

Po wybraniu przycisku [Idź do] do zostanie wyświetlone okno wyboru daty.

Idź do: wybór daty

Po wybraniu konkretnej daty zostanie wyświetlony widok dla tego dnia.

Po zaznaczeniu w Ustawieniach parametru [Pokazuj kody kontrahentów], na liście wizyt, w Terminarzu, prezentowany jest kod kontrahenta, z którym została zaplanowana wizyta.

Widok dzienny z prezentacją kodu kontrahenta w Terminarzu

Po wybraniu opcji [Ustawienia] zostanie wyświetlone okno zaprezentowane poniżej.

Ustawienia

Czy ten artykuł był pomocny?