Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka

Przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie.

Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy.

Wybór trybu listy

Po zaznaczeniu uproszczonego widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:

 – pozycja nie jest  dodana do koszyka

 – ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania ilości (np. niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji „Ostrzegaj”)

 – pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka.

 – blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji

W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym
Widok listy towarów w trybie uproszczonym

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu.

W górnym pasku okna:

  • z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
  • z prawej strony przycisk zapisania elementu
  • ikonka dodania informacji dodatkowej

Czy ten artykuł był pomocny?