Uruchomienie aplikacji Comarch Mobile

Szczegółowe informacje odnośnie:

  • wymagań minimalnych dla urządzeń mobilnych
  • instalacji aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż
  • licencji potrzebnych do korzystania z aplikacji
  • konfiguracji systemu Comarch ERP na potrzeby aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż
znajdują się TUTAJ.

Uwaga
Niezbędnym elementem do prawidłowego działania aplikacji jest skonfigurowanie połączenia z serwerem, na którym jest uruchomiona usługa Comarch Mobile Server.

Aby uruchomić aplikację Comarch Mobile Sprzedaż należy wybrać ikonę [Comarch Mobile Sprzedaż] w menu [Aplikacje]:

Przygotowanie do uruchomienia Comarch Mobile

W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż zostanie wyświetlony kreator, który pomoże Użytkownikowi odpowiednio skonfigurować połączenie z serwerem i wykonać pierwszą synchronizację (szczegółowy opis poszczególnych kroków znajduje się TUTAJ). Przy kolejnych uruchomieniach pojawi się ekran logowania do aplikacji.

Ekran logowania do aplikacji Comarch Mobile

W przypadku, gdy podane przez użytkownika hasło nie będzie odpowiadać temu zapisanemu w stworzonej bazie mobilnej, wówczas przy próbie logowania do aplikacji zostanie wyświetlony komunikat:

Logowanie – nieprawidłowe hasło

Po wybraniu opcji [Tak] wpisane hasło zostanie porównane z tym, które jest zapisane na karcie operatora w systemie Comarch ERP. Jeżeli hasła będą identyczne to przedstawiciel handlowy zostanie zalogowany do aplikacji, a jego hasło zostanie automatycznie zmienione w bazie mobilnej na takie jak w systemie Comarch ERP.

Czy ten artykuł był pomocny?