Uruchomienie Comarch Mobile Zarządzanie

W celu uruchomienia aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, należy w pasku adresu przeglądarki wpisać adres www serwera, na którym aplikacja została zainstalowana. Po załadowaniu pojawi się strona z ekranem logowania.

Okno logowania

Wybór języka

Korzystanie z aplikacji możliwe jest w czterech językach:

 • polskim,
 • angielskim,
 • niemieckim,
 • francuskim.

Wyboru języka można dokonać klikając w odpowiednią flagę w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Logowanie

Logowanie do aplikacji wymaga wprowadzenia odpowiednich danych. W pole użytkownik należy wpisać nazwę operatora, natomiast w pole hasło przyporządkowane do niego hasło. Istnieje również możliwość logowania zintegrowanego, gdzie operator loguje się poprzez login i hasło domenowe.

Komunikaty błędnego logowania

 • Błąd połączenia z bazą danych

Komunikat oznacza, że występują problemy związane z połączeniem się z bazą danych. Dokładny opis konfiguracji znajduje się TUTAJ.

 • Pole Hasło jest wymagane

Aby zalogować się do aplikacji wymagane jest wprowadzenie hasła. Hasło na operatorze nie może być puste.

 • Podany login lub hasło są nieprawidłowe

Komunikat oznacza, że wpisany login lub hasło są nieprawidłowe.

 • Pracownik, na którego się logujesz, jest przypisany do wielu operatorów.

Komunikat oznacza, że do operatora na którego się logujesz jest przypięty pracownik, który jest przypięty także do innego operatora.

 • Pracownik, na którego się logujesz jest archiwalny

Komunikat oznacza, że do operatora na którego się logujesz jest przypięty archiwalny pracownik.

 • Brak uprawnień

Komunikat oznacza, że do pracownika przypiętego do operatora nie przypisano odpowiednich praw. Dokładny opis konfiguracji uprawnień znajduje się TUTAJ.

 • Błąd licencji

Komunikat oznacza, że Menadżer Kluczy jest niedostępny, został źle skonfigurowany lub wyczerpały się wolne licencje wynikające z praw przypisanych do pracownika podpiętego do operatora.

 • Brak uprawnień na serwerze do logowania zintegrowanego

Komunikat oznacza, że w opcjach IIS -> Uwierzytelnianie, pozycja: Uwierzytelnianie systemu Windows ma stan: Wyłączone. Należy poprzez Akcje z prawej strony ekranu włączyć wspomnianą opcję.

Automatyczne wylogowanie z aplikacji

Jeżeli użytkownik zaloguje się do Comarch Mobile Zarządzanie, w dwóch różnych miejscach np. na serwerze oraz na telefonie w tym samym czasie, to zostanie automatycznie wylogowany z konta, na które zalogował się w pierwszej kolejności.

Komunikat informujący o wylogowaniu z aplikacji
Komunikat informujący o wylogowaniu z aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?