Usunięcie tabeli i przesunięcie tekstu

Opis modyfikacji będzie dotyczył standardowej definicji wydruku termicznego dokumentu Faktura sprzedaży. Opisane zostanie usunięcie tabeli zawierającej informacje o VAT oraz przesunięcie informacji o zapłacie na prawą stronę wydruku.

Standardowy wydruk termiczny dokumentu Faktura Sprzedaży

 

Należy zmodyfikować plik: 17#SalesInvoice#layout#Thermal#Vline112#Wydruk_domyślny.xml. W pliku tym należy usunąć lub zakomentować linijki dotyczące tabeli zawierającej informacje o VAT jak poniżej:

<table query="VatAggregation" length="64">
<header>
<column offset="0">Stawka VAT</column>
<column offset="18">Wartość netto</column>
<column offset="34">Wartość VAT</column>
<column offset="48">Wartość brutto</column>
</header>
<row>
<line>
<row_item name="VatRateName" offset="0" length="18" align="left" />
<row_item name="NetValue" format="currency" offset="18" length="13" align="right" />
<row_item name="VatValue" format="currency" offset="31" length="14" align="right" />
<row_item name="GrossValue" format="currency" offset="45" length="17" align="right" />
</line>
</row>
</table>

oraz dla części zawierającej informacje o zapłacie zmodyfikować wartości offset z 0 na 40 (cały wydruk ma szerokość 80) poszczególnych danych jak w przykładzie poniżej zaznaczono kolorem czerwonym:

...
<line>
<text offset="40" length="21" align="left">Razem do zapłaty:</text>
<data query="Summary" columnName="Value" format="currency" offset="22" length="10" align="right" />
</line>
<line>
<text offset="40" length="21" align="left">Zapłacono:</text>
<data query="Summary" columnName="Paid" format="currency" offset="22" length="10" align="right" />
</line>

<command comment="set_bold_font" format="hex" code="1B47"/> 
<line>
<text offset="40" length="21" align="left">Pozostaje do zapłaty:</text>
<data query="Summary" columnName="ToPay" format="currency" offset="22" length="10" align="right" />
<data query="Header" columnName="Currency" offset="33" length="5" align="left" />
</line>
...

 

Po wprowadzeniu tej modyfikacji wydruk termiczny Faktury sprzedaży powinien wyglądać następująco:

Wydruk dokumentu Faktura Sprzedaży po modyfikacji

 

Czy ten artykuł był pomocny?