Wiadomości

Pozycja Wiadomości w menu głównym to komunikator tekstowy umożliwiający prowadzenie rozmów ze współpracownikami. Wiadomości mogą być wysyłane zarówno do jednej, jak i do wielu osób.

Lista wiadomości

Po lewej stronie ekranu wiadomości znajduje się chronologicznie posortowana lista przeprowadzonych konwersacji. Osoby, z którymi nie przeprowadzono jeszcze żadnej rozmowy prezentowane są na dole listy w kolejności alfabetycznej.

Widok ekranu wiadomości

Nieprzeczytana wiadomość prezentowana jest niebieskim kolorem kafelka. Aktualnie wybrana rozmowa zaznaczona jest granatową ramką.

Uwaga
Na liście prezentowani są tylko pracownicy z dostępem do modułu wiadomości.
Uwaga
Wielokrotne wyświetlenie na liście tego samego pracownika oznacza błędną konfigurację. Pracownik ten jest przypisany do wielu operatorów co uniemożliwia mu zalogowanie się do aplikacji.

Widok konwersacji

Po prawej stronie ekranu wiadomości znajduje się zaznaczona konwersacja. Kolejne wiadomości są pogrupowane dniami i oddzielone od siebie niebieską linią z datą. Wiadomości użytkownika zalogowanego oznaczone są białym tłem, natomiast wiadomości pozostałych pracowników szarym. Pod rozmową znajduje się pole tekstowe, w którym należy wpisać nową wiadomość, którą chcemy przesłać.

Rozmowa grupowa

Aby utworzyć rozmowę grupową należy kliknąć przycisk znajdujący się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka).

Po kliknięciu pojawia się lista pracowników z której należy wybrać pracowników, z którymi chcemy przeprowadzić rozmowę grupową.

Widok ekranu wyboru pracowników do rozmowy grupowej

Pracowników możemy filtrować korzystając z wyszukiwarki. Znaczenie przycisków znajdujących się w nagłówku jest następujące:

Czy ten artykuł był pomocny?