Wstrzymanie realizacji wizyty handlowej

Funkcjonalność wstrzymania realizacji wizyty umożliwia przejście w aplikacji do innych działań, w tym realizacji innych wizyt bez konieczności zakończenia, bądź odrzucenia dotychczas realizowanej wizyty. Realizację zawieszonej wizyty będzie można wznowić w późniejszym terminie. Taka funkcjonalność ma szerokie zastosowanie w sytuacji, gdy przedstawiciel handlowy w ramach jednego wyjazdu do klienta realizuje kilka spotkań. Tak więc rozpoczynając pierwsze spotkanie, rozpoczyna w aplikacji wizytę, którą po zakończeniu spotkania zawiesza. Kolejne spotkanie realizowane jest później (na przykład telefonicznie) pod koniec dnia. Aplikacja umożliwia zawieszenie takiej wizyty i rozpoczęcie kolejnych wizyt zaplanowanych na dany dzień.  Umożliwienie zawieszenia wizyty możliwe jest poprzez zaznaczenie w pasku górnym wizyty będącej w trakcie realizacji opcji [Wstrzymaj realizację] (przycisk pauzy).

Wybór opcji „Wstrzymaj realizację” na wizycie handlowej

W widoku poziomym również możliwe jest wstrzymanie realizacji wizyty poprzez wybór opcji [Wstrzymaj realizację].

Dodatkowo w podanym oknie jest możliwość zastosowania opcji:

 • Odrzuć
 • Zakończ
 • Wyjdź bez zapisu
 • Anuluj
Wybór opcji „Wstrzymaj realizację” – widok poziomy

Naciśnięcie opcji [Wstrzymaj realizację] powoduje następujące skutki:

 • wyjście z okna wizyty, z zapisaniem do bazy mobilnej wszelkich dokonanych dla niej zmian
 • zatrzymanie licznika realizacji (uwaga: w bazie zapamiętywany jest dotychczasowy czas trwania)
 • oznaczenie wizyty w aplikacji i w bazie mobilnej jako wstrzymaną (zawieszoną)

Wizyta wstrzymana jest zaprezentowana w aplikacji jako wizyta niezrealizowana i oznaczona kolorem pomarańczowo-żółtym. Prezentacja wizyty zawieszonej jest widoczna w następujących lokalizacjach:

 • w Terminarzu, na zakładkach:

– Miesiąc, Tydzień, Dzień, [Zaplanowane]

 • w Podsumowaniu dnia, na zakładce: [Dzień]
Prezentacja zawieszonej wizyty handlowej

Wznowienie wizyty handlowej możliwe jest poprzez wybranie opcji [Realizuj], która jest dostępna na poziomie:

 • okna podniesionej do edycji wizyty (górny pasek)
 • menu kontekstowego dostępnego dla wizyty na pozycji terminarza
Opcja [Realizuj] uruchamia realizację wizyty na standardowych zasadach aplikacji, z tą różnicą że należy kontynuować dotychczas naliczony czas trwania realizacji (licznik staruje nie od zera, lecz od ostatnio zapisanej wartości).

Opcje dostępne dla wstrzymanej wizyty

Jeżeli następuje Podsumowanie dnia, w którym dana wizyta została zawieszona i niezrealizowana występuje komunikat następującej treści: „Istnieją rozpoczęte działania, które zostały wstrzymane. Czy na pewno chcesz zakończyć dzień?” Wybór opcji [Tak] pozwala na zakończenie dnia pomimo zawieszonej realizacji wizyty, natomiast wybór opcji [Nie], nie spowoduje zamknięcia dnia.

Informacja o zawieszonej wizycie podczas Podsumowania dnia

Czy ten artykuł był pomocny?