Wyświetlanie ceny i ilości zarówno w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej podczas wystawiania dokumentów

W aplikacji istnieje możliwość podejrzenia ilości i ceny w jednostce pomocniczej podczas wystawiania dokumentów już z poziomu listy towarów bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla tej pozycji. Funkcjonalność ta jest dostępna podczas wystawiania dokumentów:

  • Faktura sprzedaży (FS),
  • Paragon (PA),
  • Oferta sprzedaży (OS),
  • Zamówienie sprzedaży (ZS),
  • Wydanie zewnętrzne (WZ),
  • Reklamacja sprzedaży (RLS),
  • Zapytanie ofertowe sprzedaży (ZOS).

Za tę funkcjonalność odpowiada parametr [IsBaseUnitVisible], który może przyjmować dwie wartości:

1 wartość domyślna; oznacza widoczność dodatkowej ceny (w jednostce podstawowej) tylko po dodaniu towarów do Koszyka – jeżeli użytkownik zmieni na pozycji z jednostki domyślnej np. szt. na karton.

0 – ilość wyświetlana jest tylko w jednostce domyślnej – na liście pozycji wyświetlana jest ilość na magazynie oraz ilość dodaną na dokument tylko w tej jednej – domyślnej lub wybranej podczas dodawania do Koszyka jednostce.

Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?