Wyszukiwanie historycznych transakcji na podstawie indeksu towarowego

Funkcjonalność ta pozwala na wyszukiwanie historycznych transakcji podczas wystawiania dokumentu za pomocą wskazanego towaru z listy.

Podczas wystawiania dokumentu handlowego, przedstawiciel handlowy będzie miał możliwość podejrzenia ilości danego towaru na historycznym dokumencie oraz numeru tego dokumentu w sytuacji, gdy kontrahent będzie chciał zamówić/kupić towar, który w przeszłości został już u nas zakupiony.

Podczas wystawiania dokumentu w aplikacji, z poziomu listy towarów, należy rozwinąć menu kontekstowe dla wybranego przez nas towaru. W menu tym znajduje się opcja Historyczne transakcje, jak na rysunku poniżej:

Opcja [Historyczne transakcje] dostępna z poziomu menu kontekstowego na liście towarów
Po wyborze opcji historycznych transakcji zostanie wyświetlone okno historycznych transakcji, na których pojawił się wybrany przez nas towar:

Lista dokumentów historycznych, na których wybrana została wskazana pozycja

Po rozwinięciu menu przy danym dokumencie pojawi się lista działań, jak poniżej:

Możliwe opcje po rozwinięciu menu dokumentu

W zależności od wyboru danej opcji użytkownik będzie miał możliwość:

  • Podgląd – podejrzenia dokumentu tj. informacji o towarach, nagłówku oraz warunków handlowych
  • Kopiuj pozycję – skopiowania wybranej pozycji, czego skutkiem będzie dodanie pozycji na listę towarów na tworzonym dokumencie. Po tej czynności w aplikacji pojawi się informacja: Pozycja została dodana do koszyka.
  • Kopiuj dokument – skopiowania wszystkich pozycji z historycznego dokumentu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak poniżej:
Wybór dokumentu, na który operator chce skopiować pozycje towarowe

Czy ten artykuł był pomocny?