Zmiana cennika na nagłówku dokumentu

Istnieje możliwość przeliczenia pozycji dodanych do koszyka po zmianie cennika początkowego na nagłówku dokumentu. Jeżeli dokument posiada już pozycje w koszyku a użytkownik spróbuje zmienić cenę początkową, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, po potwierdzeniu którego pozycje w koszyku zostaną przeliczone zgodnie z ustawionym cennikiem.

Zmiana ceny początkowej na nagłówku dokumentu

Po tym jak użytkownik wybierze inny cennik na liście możliwych do wyboru cenników, zostanie poinformowany, że zmiana ta może spowodować zmianę warunków handlowych.

Komunikat wyświetlany po zmianie cennika na nagłówku dokumentu

Po potwierdzeniu komunikatu pozycje zostaną przeliczone zgodnie z wybranym cennikiem.

Czy ten artykuł był pomocny?