Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile w wersji 2019.0

Wstęp

Nowa wersja Comarch Mobile 2019.0 to wprowadzenie usprawnień i nowych możliwości w zakresie::

 • Definiowania i realizacji Planów Sprzedaży w Comarch Mobile Zarządzanie,
 • Wykorzystania raportów obecności towarów i ich historii w Comarch Mobile Sprzedaż,
 • Wyszukiwania i obsługi atrybutów dla urządzeń serwisowych w Comarch Mobile Serwis.

Z aplikacji Comarch Mobile korzysta coraz więcej dużych przedsiębiorstw ze skomplikowanymi procesami handlowymi. Kolejne referencje potwierdzają skuteczność oraz znaczenie stosowania aplikacji mobilnych Comarch m.in. przez takie firmy jak: OlimpLabs, czy POLWELL oraz zagraniczne jak Natura Brasil. W ostatnim czasie do referencyjnych klientów dołączył klient Z.P.M. Kabanos oraz Święty Wojciech Dom Medialny.

Comarch Mobile 2019.0 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2018.2.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie,
 • Comarch ERP XL 2019.0.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie,
 • Comarch ERP XL Start – moduły: Zarządzanie (w zakresie Monitorowania), Sprzedaż (bez obsługi wizyt), Serwis (bez przeglądów), Zakupy i Monitorowanie,
 • Comarch ERP Altum 2018.5 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS,
 • Comarch ERP Altum 2019.0 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS,
 • Comarch ERP Optima 2019.2.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1
Uwaga

Aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż i Monitorowanie od wersji 2015.6 nie współpracują z urządzeniami opartymi o architekturę x86 (np. urządzenia z procesorami Intel Atom).

Wraz z końcem roku 2015 zakończono wsparcie użytkowania aplikacji Comarch Mobile na urządzeniach z Androidem 2.3.x oraz 3.x Oznacza to, że wersje aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz Monitorowanie, wydane od 2016 nie działają na urządzeniach mobilnych z takim oprogramowaniem.

 

1. Zmiany w Zarządzaniu

Wraz z wersją 2019.0 Comarch Mobile została udostępniona obsługa planów sprzedaży we współpracy z systemem Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Optima – do tej pory raport dostępny był tylko we współpracy z systemem Comarch ERP XL, a konfiguracja możliwa była bezpośrednio z systemu ERP.

Kierownik Sprzedaży może teraz zdefiniować cele i sprawdzić ich realizację bezpośrednio w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie.

1.1 Konfiguracja planów sprzedaży

Po zalogowaniu do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, użytkownik z odpowiednim uprawnieniem będzie miał dostęp do opcji w menu: Konfiguracja, po wybraniu której zostanie wyświetlone okno z możliwością konfiguracji planów sprzedaży.

Definiowanie nowego planu sprzedaży składa się z następujących kroków:

1. Pierwszy krok definicji Planu sprzedaży dotyczy głównie sposobu jego realizacji. Użytkownik może określić:

 • Czy realizacja Planu sprzedaży ma bazować na ilości czy wartości sprzedanych towarów.
 • Które dokumenty mają być uwzględniane jako podstawa wyliczania realizacji.
 • W jakim okresie Plan sprzedaży ma zostać zrealizowany.

Definicja Planu sprzedaży może zostać wygenerowana na podstawie poprzednio zdefiniowanych planów poprzez wskazanie planu referencyjnego. Plan sprzedaży może być od razu potwierdzony lub użytkownik może zapisać go do bufora w celu jego późniejszej edycji lub przekazania do potwierdzenia przez przełożonego.

2. Drugim krokiem definicji jest określenie towarów, które mają być sprzedane, aby można było uznać, że Plan został zrealizowany. Użytkownik może wskazać karty towarowe, grupy towarowe lub cały asortyment, który sprzedaje.

3. W kolejnym kroku użytkownik określa, które rejony są istotne w danym planie oraz definiuje wartości, które sprzedawca ma zrealizować. Wartości mogą być określone zbiorczo lub na pojedynczych kartach lub grupach towarowych dodanych w poprzednim kroku.

4. W ostatnim kroku istnieje możliwość przypisania kontrahentów oraz grup kontrahentów.

1.2 Realizacja planów sprzedaży

Użytkownik ma możliwość kontrolowania realizacji planów sprzedaży:

 • Szczegółowo z poziomu raportu: Plany sprzedaży,
 • Zbiorczo w menu głównym,
 • Z poziomu wybranego rejonu, na który plan został zdefiniowany.

1.2.1 Raport: Plany sprzedaży

Raport: Plany sprzedaży dostępny jest w menu: Raporty i umożliwia szczegółowe przeglądanie stanu realizacji zdefiniowanych planów. Realizację można przeglądać w podziale na:

 • rejony,
 • towary,
 • kontrahentów,
 • dokumenty.

1.2.2 Szybki podgląd w menu głównym

W menu głównym aplikacji został dodany kafel pokazujący procentową realizację obowiązującego planu sprzedaży.

Po kliknięciu w kafelek z realizacją planu sprzedaży użytkownik może zobaczyć wartościową realizację planu.

1.2.3 Podgląd realizacji z rejonów

Użytkownik może przeglądać stan realizacji planów z poziomu menu: Rejony.

Po kliknięciu w kafelek z realizacja planu sprzedaży prezentowane są dodatkowo informacje odnośnie wartości planu, stopnia realizacji oraz pozostałej do zrealizowania wartości dla poszczególnych Rejonów.

2. Rozwój raportów obecności towarów

W najnowszej wersji aplikacji Comarch Mobile została rozbudowana funkcjonalność dotycząca raportów obecności towarów.

2.1 Prezentacja historycznych raportów obecności

Została dodana możliwość wyświetlenia historycznych raportów obecności podczas realizacji wizyty handlowej zawierającej element: Raport obecności towarów. Okno zostało podzielone na dwie zakładki:

 • Na pierwszej zakładce wyświetlana jest realizacja bieżącego raportu,
 • Na drugiej zakładce wyświetlane są dane z ostatniej historycznej realizacji raportu.

2.2 Kopiowanie historycznych danych

Istnieje również możliwość skopiowania danych z historycznego raportu poprzez wybranie opcji:

Po wybraniu opcji kopiowania dostępne są następujące parametry:

 • Pomiń towary – po zaznaczeniu jeżeli realizacja dla towaru jest uzupełniona na raporcie bieżącym i jednocześnie znajduje się na raporcie historycznym wówczas dane dla takiego towaru nie są nadpisywane,
 • Wartości parametrów historycznych raportu- po zaznaczeniu kopiowane są wartości parametrów (cena, ilość, itp.) z historycznego raportu o ile pokrywają się one z bieżącą definicją raportu.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość wybrania określonego historycznego raportu obecności towarów poprzez opcję: w celu jego zaczytania i skopiowania.

2.3 Powiązanie z elementem wizyty: Merchandising

Dodatkowo w aplikacji istnieje możliwość powiązania elementu wizyty: Raport obecności towarów z elementem: Merchandising. Po przeprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji podczas realizacji wizyty Raport obecności towarów jest możliwość wykonania zdjęć losowym towarom znajdującym się na raporcie.

3. Zmiany: Serwis

Funkcjonalność dostępna we współpracy z systemem Comarch ERP XL

3.1 Możliwość wyszukiwania po informacjach dodatkowych na urządzeniu serwisowym

Z poziomu listy urządzeń serwisowych została dodana możliwość wyszukiwania urządzeń z wykorzystaniem informacji dodatkowych.

3.2 Obsługa atrybutów na urządzeniu serwisowym

Została dodana możliwość dodawania, edycji oraz podglądu atrybutów z poziomu urządzenia serwisowego. W Comarch Mobile 2019.0 dla urządzeń serwisowych zostały obsłużone następujące typu atrybutów:

 • flaga,
 • tekst,
 • liczba,
 • lista otwarta/zamknięta.

Serwisant dzięki tej funkcjonalności może wprowadzić dodatkowe dane lub parametry dla serwisowanego urządzenia.

Hotfix 2019.0.1

Wstęp

Nowa wersja Comarch Mobile 2019.0.1 to wprowadzenie usprawnień i nowych możliwości w zakresie:

 • Generowania Zamówień Sprzedaży na podstawie raportów obecności towarów.
 • Możliwości powiązania elementów wizyty handlowej: Merchandising oraz Raportu obecności towarów z wykorzystaniem atrybutów zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL.
 • Wersja Comarch Mobile 2019.0.1 wprowadza także zmianę dotyczącą dystrybucji oprogramowania Java. W aktualnej wersji środowisko Java będzie instalowane z wykorzystaniem dystrybucji AdoptOpenJDK.

Comarch Mobile 2019.0.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2018.2.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie
 • Comarch ERP XL 2019.0.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie
 • Comarch ERP XL Start – moduły: Zarządzanie (w zakresie Monitorowania), Sprzedaż (bez obsługi wizyt), Serwis (bez przeglądów), Zakupy i Monitorowanie
 • Comarch ERP Altum 2018.5 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS
 • Comarch ERP Altum 2019.0 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS
 • Comarch ERP Optima 2019.3.1– moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1
Uwaga

Aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż i Monitorowanie od wersji 2015.6 nie współpracują z urządzeniami opartymi o architekturę x86 (np. urządzenia z procesorami Intel Atom).

Wraz z końcem roku 2015 zakończono wsparcie użytkowania aplikacji Comarch Mobile na urządzeniach z Androidem 2.3.x oraz 3.x Oznacza to, że wersje aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz Monitorowanie, wydane od 2016 nie działają na urządzeniach mobilnych z takim oprogramowaniem.

1. Dystrybucja Javy – AdoptOpenJDK

W związku z faktem iż najnowsza aktualizacja wersji Oracle JAVA tj. Version 8 Upgrade 211 wprowadza konieczność zakupu licencji dla zastosowań komercyjnych. Wersja Comarch Mobile 2019.0.1 wprowadza zamiany w zakresie dystrybucji oprogramowania Java. Wraz z wersją Comarch Mobile 2019.0.1 dystrybuowane jest oprogramowanie AdoptOpenJDK 8.
W celu instalacji wersji Comarch Mobile 2019.0.1 wymagana jest aktualizacja Comarch ERP Auto Update do wersji 2019.0.3768.1

2. Rozwój raportów obecności towarów

W najnowszej wersji aplikacji Comarch Mobile została rozbudowana funkcjonalność dotycząca raportów obecności towarów.

2.1 Możliwość generowania zamówień sprzedaży na podstawie raportu obecności towarów

W wersji Comarch Mobile 2019.0.1 została dodana możliwość generowania zamówień sprzedaży na podstawie raportu obecności towarów.
W przypadku systemów Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Optima po stronie Comarch Mobile Zarządzanie na Raporcie obecności towarów, istnieje możliwość zaznaczenia opcji generowania zamówień na podstawie danego raportu.

W przypadku systemu Comarch ERP XL w celu umożliwienia generowania zamówień na podstawie raportu obecności, należy w pliku dotyczącym odpowiedniej wersji systemu Comarch ERP XL zlokalizowanym domyślnie C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration dla parametru: IsOrderFromReportEnabled ustawić wartość na 1.

Po przeprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji w zależności od systemu ERP. W momencie realizacji elementu wizyty: Raport obecności towarów, istnieje możliwość uzupełnienia ilości towarów do zamówienia.

W przypadku nie zaznaczenia na raporcie parametru: Możliwość generowania zamówień na podstawie raportu , opcje określenia ilości do zamówienia nie są dostępne.

Po uzupełnieniu na raporcie ilości do zamówień, przy realizacji w ramach tej samej wizyty handlowej, elementu: Rejestrowanie dokumentu – zamówienie sprzedaży. Automatycznie proponowane jest dodanie na dokument ilości wprowadzonych na raporcie obecności towarów.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość ręcznego dodania towarów z raportu obecności na dokument poprzez wybranie stosowej opcji w nagłówku dokumentu ZS.

2.2 Usprawnienie konfiguracji elementu Merchandising z Raportem obecności towarów

W wersji Comarch Mobile 2019.0.1 wprowadzono usprawnienie w zakresie konfiguracji elementu wizyty Merchandising z Raportem obecności dla systemu Comarch ERP XL.

W celu konfiguracji powiązania po stronie Comarch ERP XL należy dodać klasę atrybutu o kodzie: „Raport obecności” przypisany do elementu wzorca wizyty o typie Merchandising i jako jego wartość podać kod raportu obecności z którym ma zostać powiązany element Merchandising. Dodatkowo w celu określenia ilości wymaganych zdjęć należy dodać klasę atrybutu o kodzie: „Raport obecności: Towary ilość” i przypisać do elementu wzorca o typie Merchandising.

 

Czy ten artykuł był pomocny?