Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile w wersji 2019.5

Wstęp

Nowa wersja Comarch Mobile 2019.5 to przede wszystkim dostosowanie do zmian w ustawach dotyczących VAT odnośnie:

 • zastąpienia mechanizmem podzielonej płatności (MPP) obowiązujących wcześniej przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia.

Comarch Mobile 2019.5 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2018.2.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie,
 • Comarch ERP XL 2019.3 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie,
 • Comarch ERP XL Start – moduły: Zarządzanie (w zakresie Monitorowania), Sprzedaż (bez obsługi wizyt), Serwis (bez przeglądów), Zakupy i Monitorowanie,
 • Comarch ERP Altum 2018.5 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS,
 • Comarch ERP Altum 2019.5.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS,
 • Comarch ERP Optima 2020.0 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.4.
Uwaga

Aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż i Monitorowanie od wersji 2015.6 nie współpracują z urządzeniami opartymi o architekturę x86 (np. urządzenia z procesorami Intel Atom).

Wraz z końcem roku 2015 zakończono wsparcie użytkowania aplikacji Comarch Mobile na urządzeniach z Androidem 2.3.x oraz 3.x Oznacza to, że wersje aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz Monitorowanie, wydane od 2016 nie działają na urządzeniach mobilnych z takim oprogramowaniem.

 

1. Mechanizm podzielonej płatności

W związku ze zmianami w ustawach dotyczących VAT, od 1.11.2019 r. wprowadzony został mechanizm podzielonej płatności (MPP), który ma na celu zastąpienie obowiązujących wcześniej przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia. Obowiązkowy MPP jest stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy, a objęte są nią transakcję, których kwota jest równa lub przekracza 15 000 PLN.

1.1 Konfiguracja MPP

W zależności od systemu ERP obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w aplikacji Comarch Mobile jeżeli zostały skonfigurowane następujące elementy:

 • Comarch ERP XL- zaznaczony parametr: „Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności” (Konfiguracja/Sprzedaż/Parametry2),
 • Comarch ERP Altum- wybrana opcja: „W Księgowości i handlu” w polu „Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich” (nagłówek formularza firmy),
 • Comarch ERP Optima- brak konfiguracji, zawsze stosowany obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności.

1.2 Obsługa podzielonej płatności na dokumentach

Obsługa podzielonej płatności została wprowadzona na następujących typach dokumentów:

 • Fakturach sprzedaży (FS),
 • Fakturach zaliczkowych sprzedaży (FSL),
 • Wydań zewnętrznych generujących płatności (WZ).

Parametr „Podzielona płatność” na nagłówku dokumentu jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego w aplikacji jeżeli:

 • w systemach ERP włączona jest odpowiednia konfiguracja dotycząca obligatoryjnego stosowania MPP,
 • transakcja na dokumencie jest krajowa,
 • na dokumencie znajdują się towary, na których zaznaczony jest parametr: Podzielona płatność
 • wybrany kontrahent na dokumencie jest kontrahentem o typie podmiot gospodarczy
 • wybrana forma płatności na dokumencie jest różna od Gotówki
 • końcowa wartość brutto dokumentu jest większa lub równa 15 000

Parametr „Podzielona płatność” można zaznaczyć również ręcznie na wymienionych dokumentach handlowych.

1.3 Zmiany na karcie kontrahenta

Na karcie kontrahenta została wprowadzona zmiana nazewnictwa dla informacji: „Płatność z wykorzystaniem Split Payment” została wprowadzona nazwa: „Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności”.

1.4 Zmiany na karcie towaru

Jeżeli z poziomu systemu ERP karta towaru została oznaczona parametrem: „Podzielona płatność” wówczas w aplikacji Comarch Mobile w szczegółach towaru prezentowana jest odpowiednia informacja odnośnie klasyfikacji towaru.

1.5 Zmiany na wydrukach dokumentów

Dokumenty, które dla parametru: „Podzielona płatność” mają ustawienie na wartość: „Tak” na nagłówku, będą dodatkowo na wydruku dokumentu posiadały adnotację: „Mechanizm podzielonej płatności”.

 

Czy ten artykuł był pomocny?