Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile w wersji 2021.1

 

Wstęp

Wersja Comarch Mobile 2021.1, to dalszy rozwój funkcjonalny obszaru związanego z serwisem.

W aplikacji zostały dodane funkcjonalności:

 • Modyfikacja widoku zleceń i czynności serwisowych
 • Filtrowanie urządzeń względem parametrów
 • Odblokowanie magazynów nieoddziałowych na zleceniu serwisowym
 • Zmiany w pobieraniu zleceń serwisowych z Centrali do aplikacji
 • Usuwanie dokumentów w buforze z poziomu wizyty handlowej

Comarch Mobile 2021.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2021.0, 2021.0.1, 2021.0.2 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie,
 • Comarch ERP Altum 2021.0, 2021.1, 2021.2 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS,
 • Comarch ERP Optima 2021.3.1, 2021.4.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2020.6.1
Uwaga
Aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż i Monitorowanie od wersji 2015.6 nie współpracują z urządzeniami opartymi o architekturę x86 (np. urządzenia z procesorami Intel Atom).
Wraz z końcem roku 2015 zakończono wsparcie użytkowania aplikacji Comarch Mobile na urządzeniach z Androidem 2.3.x oraz 3.x Oznacza to, że wersje aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz Monitorowanie, wydane od 2016 nie działają na urządzeniach mobilnych z takim oprogramowaniem.
Uwaga
W najnowszym hotfixie Comarch Mobile 2021.1.1. zostało:
– poprawione działanie Comarch Mobile Serwis
– poprawione podglądy zdjęć w aplikacji
– zapewnione wsparcie dla systemu Android 11
– poprawione działanie i synchronizacja wizyt między Comarch Mobile a Comarch Mobile Zarządzanie działającego z Comarch ERP Optima w wersji ASP

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile Serwis

1. Modyfikacja widoku zleceń, czynności i urządzeń serwisowych

Z uwagi na to, że zakładki zleceń, czynności i urządzeń serwisowych nie zawierały do tej pory wszystkich informacji potrzebnych użytkownikom, umożliwiono rozbudowanie tych list o dodatkowe dane, takie jak opis, kontrahent docelowy, płatnik, serwisant, adres itp. To, jakie elementy mają być widoczne na liście zależy od użytkownika aplikacji. Konfiguracja dostępna jest w ustawieniach aplikacji w sekcji Parametry aplikacji.

 

Ustawienia listy zleceń, czynności i urządzeń serwisowych
Lista zleceń poszerzona o dodatkowe informacje przy zleceniach

Dodatkowe informacje dla urządzeń serwisowych: na liście urządzeń oraz na zleceniu

 

W celu wykorzystania powyższej funkcjonalności należy w katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\AttributesColors utworzyć plik w formacie xml o nazwie atrybutu podpiętego do zlecenia lub czynności z odpowiednią definicją kolorowania wartości tego atrybutu.

 

Kolorowanie czynności serwisowych (analogicznie dla zleceń serwisowych)

 

2. Filtrowanie urządzeń względem parametrów

W nowej wersji zostało ufiltrowanie względem parametrów na liście urządzeń serwisowych. Użytkownik może wybrać dowolne parametry i ich wartości w celu wyszukania odpowiedniego urządzenia.

 

Filtrowanie urządzeń względem parametrów

 

3. Odblokowanie magazynów nieoddziałowych na zleceniu serwisowym

Do tej pory w aplikacji mobilnej nie było możliwości wystawienia zlecenia serwisowego na inny magazyn niż magazyn mobilny serwisanta. Z uwagi na pojawiające się zgłoszenia od Klientów została odblokowana możliwość dodawania zleceń również na magazyny nieoddziałowe. Dodatkowo, w definicji dokumentu ZSR w systemie Comarch ERP XL magazynem źródłowym nie musi być magazyn oddziałowy. Domyślnym magazynem na zleceniu wystawionym w aplikacji będzie magazyn źródłowy wybrany na definicji w Centrali – niezależnie od tego czy jest to magazyn mobilny czy lokalny.

Magazyn lokalny wybrany na ZSR oraz wybór innego magazynu lokalnego z listy magazynów dostępnych na definicji ZSR w Centrali

 

4. Zmiany w pobieraniu zleceń serwisowych z Centrali do aplikacji

W nowej wersji został wprowadzony parametr SyncServiceOrdersTypeParam, którego wartość decyduje o tym, jakie zlecenia serwisowe będą pobierane z Centrali do aplikacji mobilnej.

Parametr przyjmuje cztery wartości:

 • 0 – Standardowa synchronizacja wszystkich zleceń,
 • 1 – Synchronizacja zleceń, na których został dodany serwisant (zlecenia bez serwisanta nie zostaną pobrane),
 • 2 – Synchronizacja zleceń, na których został dodany zalogowany w aplikacji serwisant,
 • 3 – Synchronizacja zleceń, na których został dodany serwisant posiadający oddział mobilny (zalogowany w aplikacji lub inny mobilny) lub nie został dodany żaden serwisant.

 

5. Usuwanie dokumentów w buforze z poziomu wizyty handlowej

Obszar wizyty handlowych został rozbudowany o możliwość usunięcia dokumentów w buforze, zarejestrowanych w ramach elementu wizyt o typie  „Rejestrowanie dokumentu” bezpośrednio z poziomu wizyty handlowej. Funkcjonalność powoduje, że użytkownik nie musi wstrzymywać realizacji wizyty handlowej, aby przejść do listy dokumentów w celu Obecnie można to wykonać również z poziomu wizyty handlowej.

Usuwanie dokumentów w buforze z poziomu realizacji wizyty handlowej

Czy ten artykuł był pomocny?