Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile w wersji 2021.5

Najnowsza wersja aplikacji Comarch Mobile 2021.5 została rozbudowana o kolejne nowości w zakresie serwisu. Zostały dodane poniższe funkcjonalności:

  • Możliwość dodawania i edycji urządzeń serwisowych
  • Możliwość usuwania urządzeń ze zlecenia serwisowego
  • Zarządzanie widocznością historycznych zleceń serwisowych

Aplikacja Comarch Mobile 2021.5 współpracuje z systemami:

  • Comarch ERP XL 2021.1
  • Comarch ERP Optima 2022.0.1
  • Comarch ERP Altum 2021.2, 2021.5

 

Możliwość dodawania i edycji urządzeń serwisowych

W aplikacji Comarch Mobile Serwis została wprowadzona możliwość dodawania urządzeń serwisowych, co do tej pory możliwe było jedynie w systemie Comarch ERP XL. Nowe urządzenie można dodać w aplikacji z dwóch poziomów:

  • Zakładka „Dostępne urządzenia” na kaflu Serwis
Możliwość dodania urządzenia z zakładki dostępnych urządzeń
  • Sekcja „Urządzenia” na zleceniu serwisowym
Możliwość dodania urządzenia z poziomu ZSR

 

Użytkownik może uzupełnić kod, nazwę i właściciela urządzenia, a także może dodać odpowiednie parametry oraz przegląd i opis.

 

Formatka dodawania nowego urządzenia

Dodane urządzenie zostanie przesynchronizowane do systemu ERP i będzie widoczne na liście urządzeń serwisowych.

Każde urządzenie w aplikacji można edytować poprzez zmianę parametrów oraz przeglądu. Zmiany te również będą przesynchronizowane do systemu Comarch ERP XL.

 

Możliwość usuwania urządzeń ze zlecenia serwisowego

Kolejną nowością jest możliwość usuwania urządzenia ze zlecenia serwisowego. Funkcjonalność będzie na pewno przydatna w sytuacji, w której serwisant podepnie nieprawidłowe urządzenie do czynności serwisowej. W takiej sytuacji taki element będzie możliwy do poprawy.

Możliwość usunięcia urządzenia ze zlecenia serwisowego

Usunięcie urządzenia spowoduje również usunięcie powiązanych z danym urządzeniem elementów.

Zarządzanie widocznością historycznych zleceń serwisowych

W przypadku Klienta, który generuje bardzo dużo zleceń serwisowych przydatną funkcjonalnością może okazać się usuwanie zleceń serwisowych z bazy mobilnej. Nowa wersja aplikacji umożliwi usuwanie niepotrzebnych zleceń serwisowych, które zostały zamknięte, odrzucone lub anulowane oraz w razie potrzeby pozwoli na pobranie wcześniej usuniętych zleceń.

W ustawieniach aplikacji mobilnej istnieje nowa sekcja o nazwie Parametry historyczności zleceń serwisowych, która zawiera dwie opcje pozwalające na:

  • Usuwanie zleceń serwisowych
  • Pobieranie zleceń serwisowych
Sekcja parametrów historyczności zleceń serwisowych

Domyślnie będą pobierane wszystkie zlecenia względem wartości ustawionej dla parametru SyncServiceOrdersTypeParam odpowiedzialnego za wybór synchronizowanych do aplikacji zleceń serwisowych z systemu Comarch ERP XL.

Opcje do usuwania zleceń z aplikacji i pobierania zleceń serwisowych z systemu ERP

Powyższe opcje powinny działać podobnie, jak w przypadku usuwania, czy pobierania dokumentów historycznych.

Czy ten artykuł był pomocny?