Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile w wersji 2023.0

W wersji Comarch Mobile 2023.0 została wprowadzona możliwość wyświetlania czynności serwisowych w terminarzu. Do tej pory czynności były dostępne jedynie z poziomu kafla Serwis. Funkcjonalność będzie szczególnie pomocna dla użytkowników aplikacji, którzy korzystają również z innych typów działań, jak np. wizyta handlowa czy spotkanie.

W ten sposób będzie można w jednym miejscu zobaczyć wszystkie działania, które należy zrealizować, w tym również czynności serwisowe.

Czynności serwisowe widoczne w terminarzu

Dodatkowo, najnowsza wersja aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie została udostępniona ze zmianami umożliwiającymi korzystanie z aplikacji z systemem Comarch ERP XL w wersji PostgreSQL.

Aplikacja Comarch Mobile 2023.0 współpracuje z systemami:

  • Comarch ERP XL we współpracy z bazą danych Microsoft SQL Server: 2022.1, 2023.0
  • Comarch ERP XL we współpracy z bazą danych PostgreSQL: 2023.0
  • Comarch ERP Optima 2023.1.1
  • Comarch ERP Altum 2022.5, 2023.0

Czy ten artykuł był pomocny?