Jak opisać dokument kategorią udostępnioną przez Biuro Rachunkowe?

Biuro Rachunkowe, z którym została nawiązana współpraca ma możliwość udostępnienia listy kategorii Klientom Comarch Moje BR.

Za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów Biuro Rachunkowe może udostępnić listy kategorii wraz z ich opisem w podziale na:

Kategorie sprzedaży – dla dokumentów sprzedażowych

Kategorie zakupu – dla dokumentów zakupowych

Gdy Biuro Rachunkowe nie przesłało jeszcze żadnej kategorii w sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego znajdującej się na karcie kontrahenta oraz formularzach dokumentów będzie widoczna poniższa informacja:

„Twój Księgowy nie przesłał jeszcze kategorii. Skontaktuj się z Księgowym, jeżeli potrzebujesz więcej informacji.”

Kategorie na karcie kontrahenta

Kategorie na karcie kontrahenta są widoczne w sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego.

Kategoria sprzedaży oraz kategoria zakupu może zostać przypisana do kontrahentów bezpośrednio przez Biuro Rachunkowe.

Użytkownik ma możliwość zmiany przypisanej kategorii na inną dostępną na liście.

W przypadku nowych kontrahentów Użytkownik ma możliwość przypisania kategorii spośród opcji dostępnych na liście.

Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany kontrahent, dla którego są przypisane kategorie to na dokumenty sprzedażowe przeniesie się kategoria sprzedaży a na dokumenty zakupowe kategoria zakupu.

Kategorie na formularzach dokumentów

Kategorie na formularzach dokumentów są widoczne w sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego.

Sekcja jest widoczna na formularzach poniższych dokumentów:

  • Faktura sprzedaży
  • Korekta faktury sprzedaży
  • Faktura zakupu

Oprócz pola Kategoria sprzedaży dla dokumentów sprzedażowych oraz Kategoria zakupu dla dokumentów zakupowych w sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego znajduje się również pole przeznaczone na opis, w którym Użytkownik może umieścić dodatkowe informacje dla Biura Rachunkowego.

Uwaga
W przypadku dokumentów kosztowych pole opisowe może być polem wymaganym w zależności od ustawień po stronie Biura Rachunkowego.

W przypadku gdy Biuro Rachunkowe prześle na przykład jedynie listę dotyczącą kategorii zakupu a nie udostępni jeszcze listy związanej z kategorią sprzedaży w Comarch Moje BR w polu Kategoria sprzedaży będzie widoczna jedynie pozycja Brak kategorii.

W przypadku gdy Biuro Rachunkowe ustawi kategorię jako nieaktywną po swojej stronie to po zaimportowaniu danych przesłanych przez Biuro Rachunkowe dana kategoria w Comarch Moje BR zostanie oznaczona jako nieaktywna a Użytkownik przed zapisaniem karty kontrahenta lub formularza dokumentu będzie musiał wybrać z listy inną dostępną kategorię.

Uwaga
Kategorię i opis można zmienić na dokumencie, jeżeli nie został jeszcze przesłany do Biura Rachunkowego.

Czy ten artykuł był pomocny?