Aktualizacje aplikacji Comarch Moje BR

15.02.2024

Udostępniliśmy aktualizację aplikacji Comarch Moje BR dostępnej przez przeglądarkę internetową. Wprowadziliśmy w niej:

 

13.12.2023 – iOS 2.2.1

W nowej wersji udostępniliśmy wysyłkę dokumentów sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur.

 

22.11.2023

Udostępniliśmy aktualizację aplikacji Comarch Moje BR dostępnej przez przeglądarkę internetową. Umożliwiliśmy w niej:

Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

22.11.2023 – Android 2.6

W nowej wersji wprowadziliśmy opcję dodatkowego opisu oraz ustawienia kategorii sprzedaży/zakupu na dokumentach przesyłanych do Biura Rachunkowego. Dodaliśmy także powiadomienia PUSH o podatkach i opłatach. Ponadto umożliwiliśmy wysyłkę dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur.

Więcej informacji w artykule Jak odbierać powiadomienia PUSH na telefonie?

 

22.11.2023 – iOS 2.2

W nowej wersji wprowadziliśmy opcję dodatkowego opisu oraz ustawienia kategorii sprzedaży/zakupu na dokumentach przesyłanych do Biura Rachunkowego. Umożliwiliśmy także automatyczne przeniesienie konta do Comarch ERP XT. Wprowadziliśmy również drobne usprawnienia i poprawki.

 

31.08.2023

Udostępniliśmy aktualizację aplikacji Comarch Moje BR dostępnej przez przeglądarkę internetową. Umożliwiliśmy w niej:

 • odbieranie informacji od Biura Rachunkowego na żądanie  – Użytkownik może w dowolnym momencie uruchomić funkcję pobierania danych nowym przyciskiem w sekcji „Podatki i opłaty”.

 • automatyczne wysyłanie wydruku faktury sprzedaży – podczas zatwierdzania faktury sprzedaży od teraz do Biura Rachunkowego jest wysyłany także wydruk dokumentu.

 

26.07.2023 – iOS 2.0.1

W nowej wersji poprawiliśmy przesyłanie dokumentów kosztowych do biura rachunkowego.

 

29.06.2023 – iOS 2.0

W nowej wersji rozszerzyliśmy informację o podatkach o brak podatku do zapłaty, jeśli taki wystąpił oraz wprowadziliśmy podgląd płatności anulowanych w sekcji „Podatki i opłaty”. Wprowadziliśmy także drobne usprawnienia i poprawki.

 

16.06.2023

Udostępniliśmy aktualizację aplikacji Comarch Moje BR dostępnej przez przeglądarkę internetową. Umożliwiliśmy w niej:

 • odbieranie informacji od Biura Rachunkowego o braku podatku do zapłaty w wybranym miesiącu – w sekcji „Podatki i opłaty” takie płatności będą wyświetlane z kwotą 0,00 zł.
 • zmianę systemu na Comarch ERP XT – od teraz Użytkownik może to zrobić samodzielnie w wybranym przez siebie momencie, a przeniesienie danych odbywa się automatycznie. Ważność konta w Comarch ERP XT jest zależna od Biura Rachunkowego, z którym jest uruchomiona wymiana danych i może wynosić 30 dni, 12 lub 18 miesięcy. Po tym okresie obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem.

Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

15.06.2023 – Android 2.3

W nowej wersji rozszerzyliśmy informację o podatkach o brak podatku do zapłaty, jeśli taki wystąpił oraz wprowadziliśmy podgląd płatności anulowanych w sekcji „Podatki i opłaty”.

Wprowadziliśmy także drobne usprawnienia i poprawki.

 

28.04.2023 – iOS 1.9.1

W nowej wersji poprawiliśmy rozliczanie faktury sprzedaży.

 

25.04.2023

Udostępniliśmy aktualizację aplikacji Comarch Moje BR dostępnej przez przeglądarkę internetową. Dodaliśmy w niej:

 • możliwość zapisu i aktualizacji karty produktu podczas wystawiania faktury sprzedaży,
 • możliwość zmiany numeru dokumentu,
 • oznaczenie płatności anulowanej w sekcji „Podatki i opłaty”.

Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

13.04.2023 – iOS 1.9

Drobne poprawki i usprawnienia.

 

06.03.2023

Udostępniliśmy aktualizację aplikacji Comarch Moje BR dostępnej przez przeglądarkę internetową. Wprowadziliśmy w niej zmiany optymalizacyjne oraz drobne poprawki i usprawnienia.

 

01.03.2022 – Android 2.2

W nowej wersji wprowadziliśmy zmiany ergonomiczne do wyszukiwarki produktów i kontrahentów oraz drobne usprawnienia i poprawki.

 

06.02.2023

Udostępniliśmy aktualizację aplikacji Comarch Moje BR dostępnej przez przeglądarkę internetową. Dodaliśmy w niej obsługę korekt faktur sprzedaży. Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

20.12.2022

Udostępniliśmy aplikację Comarch Moje BR, z której można korzystać przez przeglądarki:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Aplikacja desktopowa umożliwia m.in. wystawianie faktur, wczytywanie dokumentów kosztowych oraz wymianę danych z Biurem Rachunkowym.

Dostępna jest pod adresem: https://www.mojebr.pl.

 

30.09.2022 – iOS 1.8.2

W nowej wersji poprawiliśmy wysyłkę mailową faktury sprzedaży.

 

29.09.2022 – Android 2.1.2

W nowej wersji poprawiliśmy wysyłkę mailową faktury sprzedaży.

 

08.09.2022 – Android 2.1

W nowej wersji dodaliśmy możliwość zmiany języka aplikacji na angielski. Zmiana języka jest dostępna z poziomu sekcji ustawień. Wprowadziliśmy także drobne usprawnienia i poprawki.

 

23.06.2022 – Android 2.0

Drobne poprawki i usprawnienia.

 

28.04.2022 – iOS 1.8.1

Drobne poprawki i usprawnienia.

 

21.04.2022 – iOS 1.8

W nowej wersji dodaliśmy opcję ustawienia interfejsu w języku angielskim. Zmiana języka jest dostępna z poziomu sekcji ustawień. Wprowadziliśmy także drobne usprawnienia i poprawki.

 

08.03.2022 – Android 1.9

W nowej wersji dodaliśmy możliwość zmiany hasła do konta użytkownika. Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

Jak zmienić hasło do konta Comarch Moje BR?

 

08.02.2022 – iOS 1.7.1

W nowej wersji poprawiliśmy drukowanie numeru rachunku bankowego na fakturach sprzedaży.

 

03.01.2022 – iOS 1.7

W nowej wersji dostosowaliśmy działanie aplikacji do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 oraz umożliwiliśmy ustawienie prefiksu firmowego numeru NIP. Wprowadziliśmy także drobne usprawnienia i poprawki.

 

03.01.2022 – Android 1.8

W nowej wersji dostosowaliśmy działanie aplikacji do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 oraz umożliwiliśmy ustawienie prefiksu firmowego numeru NIP. Wprowadziliśmy także drobne usprawnienia i poprawki.

 

10.12.2021 – Android 1.7.3

W nowej wersji wprowadziliśmy możliwość zmiany numeru faktury sprzedaży oraz zwiększyliśmy ilość dostępnych znaków w polach opisowych. Udostępniliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

05.11.2021 – iOS 1.6

W nowej wersji wprowadziliśmy możliwość zmiany numeru faktury sprzedaży. Udostępniliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

01.07.2021

Od 1 lipca 2021 aplikacja umożliwia wprowadzenie miesięcznie:

 • 10 faktur sprzedaży
 • 20 stron dokumentów zakupowych przetwarzanych przez Comarch OCR

 

24.05.2021 – iOS 1.5

W nowej wersji wprowadziliśmy możliwość wystawienia faktury korygującej w formie całkowitego zwrotu. Udostępniliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

10.03.2021 – iOS 1.4.2

Optymalizacja działania aplikacji podczas wystawiania faktur sprzedaży.

 

03.03.2021 – iOS 1.4.1

Optymalizacje i usprawnienia działania aplikacji.

 

02.03.2021 – Android 1.7.1

Drobne optymalizacje i usprawnienia działania aplikacji.

 

24.02.2021 – Android 1.7

W nowej wersji wprowadziliśmy:
– możliwość wystawienia faktury korygującej w formie całkowitego zwrotu
– logowanie odciskiem palca
– drobne poprawki i usprawnienia

 

18.02.2021 – iOS 1.4

W nowej wersji wprowadziliśmy następujące nowości i zmiany:
– dodawanie pozycji na fakturę sprzedaży bez konieczności wcześniejszego zakładania karty na liście produktów
– nowe oznaczenie dla kontrahentów z Irlandii Północnej
– możliwość logowania FaceID/TouchID
– drobne poprawki i usprawnienia

 

29.01.2021 – Android 1.6.1

W nowej wersji wprowadziliśmy usprawnienia w zakresie odświeżania danych oraz obsługi plików w aplikacji.

 

22.01.2021 – iOS 1.3.1

Drobne poprawki i usprawnienia.

 

23.12.2020 – Android 1.6

W nowej wersji wprowadziliśmy zmiany wynikające z wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

23.12.2020 – iOS 1.3

W nowej wersji wprowadziliśmy zmiany wynikające z wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

04.12.2020 – Android 1.5.1

Drobne poprawki i usprawnienia.

 

04.12.2020 – iOS 1.2

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość kontaktowania się ze swoim Biurem Rachunkowym bezpośrednio w aplikacji. Wbudowany komunikator pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć lub innych plików. Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

27.11.2020 – Android 1.5 – udostępnienie oficjalnej wersji aplikacji na system Android

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość kontaktowania się ze swoim Biurem Rachunkowym bezpośrednio w aplikacji. Wbudowany komunikator pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć lub innych plików. Wprowadziliśmy także drobne poprawki i usprawnienia.

 

20.10.2020 – iOS 1.1

W nowej wersji wprowadziliśmy następujące nowości i zmiany:
– wysyłka wiadomości do Biura Rachunkowego z informacjami potrzebnymi do uruchomienia automatycznej wymiany danych
– możliwość oznaczenia kodów JPK_V7 na produkcie i kontrahencie oraz na dokumentach kosztowych
– automatyczne opisywanie dokumentów sprzedażowych podczas ich zatwierdzania
– drobne poprawki i usprawnienia

 

20.10.2020 – Android 1.4 beta

W kolejnej aktualizacji wersji beta wprowadziliśmy następujące nowości i zmiany:
– wysyłka wiadomości do Biura Rachunkowego z informacjami potrzebnymi do uruchomienia automatycznej wymiany danych
– możliwość oznaczenia kodów JPK_V7 na produkcie i kontrahencie oraz na dokumentach kosztowych
– automatyczne opisywanie dokumentów sprzedażowych podczas ich zatwierdzania
– dodawanie pozycji na fakturę sprzedaży bez konieczności wcześniejszego zakładania karty na liście produktów
– drobne poprawki i usprawnienia

 

06.10.2020 – iOS 1.0

Udostępnienie pierwszej wersji aplikacji na system iOS.

 

07.2020 – 09.2020 – Android wersje beta

Udostępnienie wersji beta aplikacji na system Android. Cykliczne aktualizacje wersji beta.

 

Czy ten artykuł był pomocny?