Akcyza. Jak zaewidencjonować podatek akcyzowy na wyroby węglowe?

image_print

Od dnia 2 stycznia 2012 roku węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). W związku z powyższym Comarch ERP Optima umożliwia obsługę akcyzy na węgiel. Szczegóły w podręczniku Comarch ERP Optima – Handel (rozdział Podatek akcyzowy na wyroby węglowe), dostępnym na Indywidualnej Stronie Klienta (http://erp.comarch.pl/klienci) w obszarze Comarch ERP Optima / Dokumentacja / Podręczniki/Instrukcje.

Czy ten artykuł był pomocny?