Formy płatności dla drukarek fiskalnych

image_print

Podczas wydruku dokumentów na drukarkach fiskalnych istnieje możliwość umieszczenia na paragonie fiskalnym informacji o sposobie zapłaty. Aby było to możliwe należy skojarzyć formy płatności wykorzystywane przez system Comarch ERP Optima z formami płatności, które są przypisane dla poszczególnych drukarek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika Faktury (Handel).

Czy ten artykuł był pomocny?