SENT

image_print

Aby poprzez Comarch ERP Optima wysyłać zgłoszenia przewozu towarów na platformę PUESC do systemu SENT (system rejestracji i monitorowania przewozu tzw. towarów „wrażliwych”), należy zaznaczyć parametr SENT:

Konfiguracja SENT

Na liście adresów domyślnie podpowiada się adres wprowadzony w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Należy wprowadzić tu dane adresowe miejsc załadunku towaru (dla zgłoszeń podmiotu wysyłającego) oraz dane adresowe miejsc dostarczania towaru (dla zgłoszeń podmiotu odbierającego), które następnie będzie można wybrać na Zgłoszeniu przewozu towaru SENT.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Na formularzu adresu nadawczego można wprowadzić współrzędne geograficzne środka transportu przewożącego towary. Dane są przenoszone na zgłoszenie SENT podmiotu wysyłającego.

Lista adresów dla SENT jest wspólną listą z adresami wprowadzonymi w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze.

W konfiguracji SENT należy podać imię i nazwisko osoby wysyłającej Zgłoszenie przewozu towaru oraz adres e‑mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia przewozu.

Zarówno adres załadunku/ dostarczenia towaru, jak i dane wysyłającego zgłoszenie można edytować z poziomu Zgłoszenia przewozu towaru.

Czy ten artykuł był pomocny?