Jak w wydruku „seryjnym” wywoływanym z formularza Faktury Sprzedaży (Wydruki seryjne/ FA && WZ && KP) drukować inne wydruki, niż te które są wywoływane standardowo?

image_print

Na formularzu Faktury Sprzedaży nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL>+<F2> w celu przejścia do Konfiguracji wydruków.
Należy przenieść standardowy wydruk FA && WZ && KP do wydruków użytkownika (przytrzymując klawisz <CTRL> myszką przenieść wydruk do wydruków użytkownika).
W definicji przeniesionego wydruku w sekcji XML w obrębie tagu … znajdują się definicje trzech funkcji (napisane w języku VBScript):

 • Function WykonajWydrukFS,
 • Function WykonajWydrukKP,
 • Function WykonajWydrukWZ,

które wywołują odpowiednio wydruki FA, KP i WZ.

Żeby zmienić wydruk wywoływany przez poszczególne z funkcje należy wewnątrz definicji tej funkcji podać nową wartość pól:

 • Format.ZrodloID,
 • Format.ID, 

określają one, który wydruk będzie drukowany.

Wartości powyższych pól można odczytać z formularza wydruku, który ma być drukowany z zakładki Ogólne:

Wartość pola:

 • ID źródła podstawiamy do Format.ZrodloID,
 • ID wydruku podstawiamy do Format.ID. 

Jeśli chcemy np. drukować zamiast standardowego wydruku KP, wydruk KP użytkownika dla którego dane z pierwszej zakładki formularza wydruku wyglądają tak jak na zrzucie ekranowym powyżej, wówczas należy wewnątrz definicji funkcji WykonajWydrukKP
ustawić wartości pól:

 • Format.ZrodloID,
 • Format.ID, 

na odpowiednio 0, 1122,

czyli:

 • Format.ZrodloID = 0
 • Format.ID = 1122

Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach GenRap.

Czy ten artykuł był pomocny?