Formularz pozycji cennika – zakładka Receptury

image_print

Zakładka ta pojawia się tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z towarem złożonym lub usługą złożoną.

Na zakładce tej wyświetlana jest lista receptur i ich skład. W tym celu okno zostało podzielone na dwie części. W oknie górnym wyświetlana jest lista receptur i tylko jedna z nich może mieć domyślna. W momencie produkcji możliwa jest zmiana domyślnej receptury lub nawet modyfikacja wybranego składu w oknie poniżej wyświetlana jest lista składników związanych z daną recepturą.

Na zakładce tej znajdują się następujące przyciski i klawisze:

dodanie receptury <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego – umożliwia dodanie nowej receptury. Po wciśnięciu przycisku pojawia się formularz receptury, w którym należy wypełnić kod, nazwę, jednostkę miary i ilość dla której definiujemy skład. W przypadku receptur o zbliżonym składzie można wykorzystać kombinację klawiszy <CTRL> , która powoduje kopiowanie receptury.

 – edycja pozycji <CTRL>+<ENTER> – umożliwia podgląd i zmianę danej receptury.

Czy ten artykuł był pomocny?