Jak wykazać nazwę skróconą lub/i REGON na deklaracji DRA właściciela ?

image_print

Aby wykazać nazwę skróconą lub REGON na deklaracji DRA dla właściciela(osoby prowadzącej działalność gospodarczą) należy wejść w System /Konfiguracja/ Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON i zaznaczyć parametr Regon firmy na DRA właściciela lub/i parametr Nazwa skr. firmy na DRA właściciela.

Uwaga
Przed zaznaczeniem parametru należy ustawić poprawny miesiąc i rok w nagłówku okna.
Jeżeli chcemy począwszy od deklaracji za luty 2018r. wykazywać nazwę skróconą na deklaracji właściciela,to przed zaznaczeniem odpowiedniego parametru należy ustawić w nagłówku okna luty 2018 roku.

Czy ten artykuł był pomocny?