Okno główne programu

image_print

Okno główne programu podzielono na cztery obszary:

Główny obszar widoczny, jako pasek menu (ribbon, wstążka) został pogrupowany na dwie sekcje: System oraz Ogólne. W sekcjach tych dostępne jest menu w formie dużych czytelnych ikon.

Oprócz paska menu w oknie znajdują się 3 obszary:

  • Panel baz danych – zawiera możliwość ustawienia roku i miesiąca oraz listę baz danych dostępnych dla użytkownika wraz z listą podstawowych atrybutów,
  • Panel roboczy – zawiera pełne informacje o bazie danych,
  • Pasek skrótów/zadań – zawiera skróty do operacji wykonywanych na zaznaczonych bazach.
Okno główne modułu Biuro Rachunkowe

Użytkownik ma możliwość schowania paska menu. Ikona zwijania (minimalizacji) menu dostępna jest w prawym górnym rogu programu . Po zwinięciu ikona będzie miała wygląd  i po kliknięciu w nią będzie można menu ponownie wyświetlić.

Pozostałe elementy zostały opisane w następujących artykułach:

Panel baz danych
Panel roboczy
Pasek zadań
Panel wyników
Pozostałe funkcje
Rejestrator Czasu Pracy

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?