W jaki sposób w programie Comarch ERP Optima naliczana jest składka zdrowotna w przypadku uzyskania przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenie) oraz z tytułu pobierania zasiłku?

image_print

W konfiguracji programu znajduje się parametr 'Składka zdrow. odliczana wyłącznie od podatku z element. stanowiących podst. skł. ZUS’, który wpływa na naliczenie składki zdrowotnej w sytuacji, gdy jest naliczany zasiłek. Gdy parametr jest zaznaczony składka zdrowotna jest ograniczana do wysokości zaliczki podatku naliczonej jedynie od elementów, od których były naliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Takie wyliczenie wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 r. (sygn. akt: III UZP 18/15).

Przykład:

Pracownik uzyskał wynagrodzenie za pracę w wysokości 416,67 zł oraz zasiłek chorobowy 1438,25 zł.

Przy zaznaczonym parametrze naliczona składka zdrowotna wynosi 0 zł ponieważ została ograniczona do wysokości zaliczki podatku naliczonej tylko od elementu ‘Wynagrodzenie zasadnicze’.

1. Płaca zasadnicza 416,67 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (1 × 13,71%) 57,13 zł
3. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (1 – 2) 359,54 zł
4. Przychód 416,67 zł
5.Koszty uzyskania przychodów 111,25 zł
6. Podstawa opodatkowania − po zaokrągleniu (1 − 2 − 5) 248 zł
7. Zaliczka na podatek  (6 × 18%) − 46,33 zł 0

Gdyby parametr jest odznaczony składka nalicza się bez ograniczenia do wysokości zaliczki naliczonej od oskładkowanego elementu wypłaty.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 359,54 zł
Składka zdrowotna pobrana (9 %) 32,36 zł
Składka zdrowotna odliczona (7,75 %) 27,86 zł

Czy ten artykuł był pomocny?