Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania kwoty z pozycji podrzędnych są automatycznie sumowane w pozycjach nadrzędnych?

image_print

W przypadku gdy użytkownik nie chce w gałęzi nadrzędnej wpisywać wartości, a jedynie wykazać sumę elementów podrzędnych należy wykorzystać parametr Wylicz automatycznie. Jeśli jakiś element ma nie być brany do wyliczenia wartości pozycji nadrzędnej należy zaznaczyć parametr Nie uwzględniaj w sumie.

Sumowaniu podlegają jedynie bezpośrednio podrzędne elementy. Przykładowo, zmiana wartości Zapasów nie wpłynie na sumę Aktywów, jeśli pozycja Aktywa obrotowe nie jest wyliczana automatycznie.

Po otwarciu istniejącego sprawozdania finansowego nie jest znana informacja czy wartość została uzupełniona automatycznie czy ręcznie. Aby nie nadpisać kwot użytkownika, dla wszystkich pozycji zawierających wartości zostaje odznaczony parametr Wylicz automatycznie. W celu dokonywania zmian na istniejącym sprawozdaniu zalecamy ponowne włączenie automatycznych sumowań na niezbędnych węzłach

Czy ten artykuł był pomocny?