Deklaracja Intrastat

image_print

Cel ćwiczenia: wyliczenie deklaracji Intrastat

Konfiguracja

Aby w programie pojawiły się opcje związane z wyliczaniem deklaracji Intrastat należy uzupełnić informacje w konfiguracji systemu.

 • Otwieramy konfigurację programu z menu: System/ Konfiguracja (wcześniej należy zamknąć wszystkie inne okna w programie).
 • Wybieramy gałąź Firma/ Dane firmy/ Intrastat

Zaznaczamy parametr Intrastat i uzupełniamy informacje:

 • kod identyfikacyjny organu celnego: 350000 (wybieramy z listy)
 • wypełniający: Aleksander Olsza, tel. (12) 634-56-09, Kraków
 • kurs dla Instrastatu: podstawowy
 • Zatwierdzamy ustawienia.
 • Zamykamy konfigurację.

Kody CN

Aby wyliczyć deklarację Intrastat należy najpierw uzupełnić listę kodów CN wykorzystywanych w firmie.

 • Otwieramy menu Ogólne/ Inne/ Kody CN
 • Dodajemy nowy kod CN:
  • kod: 1111 11 11
  • opis: kod testowy
  • jednostka uzupełniająca: pusta
  • masa: zaznaczamy parametr
  • przy tak skonfigurowanym kodzie dla każdego towaru, do którego zostanie przypisany, wymagane będzie podanie masy dla jednej jednostki towaru.
 • Zatwierdzamy formularz. Kod zostaje dopisany do listy.

Towary

Dla towarów, które uczestniczą w obrocie z krajami Unii Europejskiej, należy uzupełnić informacje o kodzie CN.

 • Otwieramy menu Handel/ Zasoby.
 • Wybieramy towar KORA_S80 (podglądamy kartę towaru)
 • Na zakładce [Dodatkowe] uzupełniamy informacje związane z kodem CN:
  • kod CN: wpisujemy 1111 11 11 (można wybrać z listy dostępnej po wciśnięciu przycisku Kod CN ).
  • masa jednostkowa netto: 1 szt. = 50 kg
  • kraj pochodzenia: PL (wykorzystywany na deklaracjach przywozowych).
 • Zatwierdzamy kartę towaru.

Kontrahenci

W przypadku deklaracji Intrastat dla każdego dokumentu musi być przypisany kod transakcji. Kod taki można przypisać domyślnie dla kontrahenta na jego karcie – wtedy będzie on przenoszony na wszystkie dokumenty wystawiane dla tego kontrahenta.

 • Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci.
 • Wybieramy kontrahenta UNIA1 (założonego w poprzednich ćwiczeniach).
 • Na zakładce [Handlowe] widoczne jest pole Domyślny kod transakcji. Z rozwijanej listy wybieramy kod 11.
 • Zatwierdzamy kartę kontrahenta.

Transakcje

W ćwiczeniu wyliczona zostanie deklaracja wywozowa – dlatego wystawimy dokument rozchodu towaru dla kontrahenta wewnątrzunijnego.

 • Otwieramy listę Faktur Sprzedaży (menu Handel/ Faktury).
 • Dodajemy nowy dokument:
  • waluta: EURO, kurs BPH 1 EUR=3.95 PLN.
  • kontrahent: UNIA1
  • towary: KORA_S80 400 szt. w cenie 1.50 EUR
  • wartość: 600 EUR (2370 PLN).
 • Na zakładce [Dokumenty] proponowane są dane dla Intrastatu:
  • kod transakcji: 11 ( z karty kontrahenta)
  • kod kraju wysyłki: CZ (pobierany zawsze z numeru NIP kontrahenta)
  • data wywozu: pobierana z daty sprzedaży.
 • Zatwierdzamy fakturę.

Deklaracja Intrastat

Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:

 • są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego
 • mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju
 • uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji)
 • uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji

 

 • Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje Intrastat, na zakładce [Wywóz].
 • Dodajemy nową deklarację:
  • deklaracja za miesiąc: bieżący
  • pozostałe dane (kod organu celnego, osoba wypełniająca) wypełniane są na podstawie danych z konfiguracji
  • ikoną pioruna wyliczamy deklarację
  • spośród typów dokumentów wybieramy typ FA (deklaracja będzie wyliczana na podstawie Faktur Sprzedaży)
  • zatwierdzamy okienko Generuj Intrastat.
 • Program wylicza automatycznie pozycje na deklaracji:

Na deklaracji uwzględniona jest Faktura Sprzedaży, którą wystawiliśmy w poprzednim ćwiczeniu. Z faktury program pobiera kod kraju oraz kod transakcji, natomiast z karty towaru – jego kod CN. Wartość towaru zostaje przeliczona na PLN, wg wskazanego kursu, a następnie zaokrąglona do pełnych złotówek:

(600 EUR * 3.95 PLN = 2, 370.00 PLN)

 • Podglądnijmy wydruk deklaracji (z menu wyświetlanego pod przyciskiem Wydruk danych wybieramy: Deklaracja Intrastat/ Wzór standard/ Podgląd wydruku).
 • Na wydruku oprócz informacji widocznych po przeliczeniu pojawia się informacja o masie towaru (kod CN 111 11 11 ma zadeklarowane dodatkowe wyliczanie masy towaru). Ilość z faktury program mnoży przez przelicznik zadeklarowany dla tego towaru i na tej podstawie wylicza jego masę (na deklaracji wykazywana jest po zaokrągleniu do pełnych kilogramów).

Czy ten artykuł był pomocny?