Ewidencja transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Jak ująć w Rejestrze VAT import towarów z kraju niebędącego w UE?

image_print

Zgodnie z ustawą o VAT przywóz towarów z terytorium państwa, które nie należy do obszaru UE, stanowi import. W takim przypadku najbardziej istotne dla ewidencji są kwestie VAT i cła. Podstawą ujęcia jest zatem dokument odprawy celnej SAD zawierający informacje dotyczące cła, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także faktura informująca o wysokości zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego. W systemie jest to realizowane poprzez wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty (FZKG) w module Faktury.

W przypadku pracy w programie jedynie z wykorzystaniem modułu księgowego i ewidencjonowania faktur w Rejestrze zakupu VAT, należy wprowadzić dwa osobne dokumenty:
1. Fakturę w walucie z wartością netto i stawką 0% lub NP na Kontrahenta zagranicznego (w preliminarzu pojawi się zobowiązanie wobec kontrahenta wg kursu z dokumentu SAD).
2. Dokument w PLN na Kontrahenta zagranicznego (pod JPK) składający się z dwóch pozycji: – pierwsza tylko z kwotą VAT (naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu) – druga tylko z kwotą netto (w wysokości cła naliczonego na dokumencie SAD), płatnik Urząd Celny (w preliminarzu powstanie płatność na Urząd Celny).

Przykład

Firma zakupiła od kontrahenta z USA towary handlowe:
– wartość faktury wynosi 7000 USD
– kurs waluty z dokumentu SAD wynosi 3,50 zł
– naliczone cło wynosi 9 proc. od wartości faktury po przeliczeniu czyli 2 205,00 zł
– podatek VAT 23 proc. 6142,15 zł – kurs sprzedaży USD w banku z dnia zapłaty zobowiązania 3,60 zł
– opłaty manipulacyjne 1 000,00 zł.

Operacje gospodarcze (dokument, kwota i przykładowa dekretacja) do zdarzenia przedstawiają się następująco:
1) Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego wynikające z dokumentu SAD 7 000 USD x 3,50 zł wynosi 24 500,00 zł (FZ VAT, Kwota: wartość FZ VAT w walucie obcej x kurs waluty z dnia odprawy celnej [z dokumentu SAD], Wn Rozliczenie zakupu Ma Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi)
2) Naliczone cło z dokumentu SAD 24 500 x 9 proc. wynosi 2 205,00 zł (SAD, Kwota: wartość FZ VAT z punktu 1. x stawka procentowa cła, Wn Rozliczenie zakupu Ma Rozrachunki z Urzędem Celnym)
3) Naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu 26 705,00 zł (24 500,00 + 2 205,00) x 23 proc. wynosi 6142,15 zł (FZ VAT i SAD, Kwota: [wartość FZ VAT z punktu 1. + naliczone cło z punktu 2.] x stawka podatku VAT, Wn VAT naliczony Ma Rozrachunki z Urzędem Celnym)
4) Opłaty manipulacyjne za dokonane czynności celne 1 000,00 zł (SAD, Kwota: wysokość opłat manipulacyjnych, Wn Rozliczenie zakupu Ma Rozrachunki z Urzędem Celnym)
5) Obciążenie kosztów opłatami manipulacyjnymi 1 000,00 zł (PK, Kwota: wysokość opłat manipulacyjnych, Wn Podatki i opłaty [zespół 4] Ma Rozliczenie zakupu)
6) Przyjęcie do magazynu towarów handlowych według ceny zakupu 26 705,00 zł (PZ, Kwota: wartość FZ VAT z punktu 1. + naliczone cło z punktu 2., Wn Towary Ma Rozliczenie zakupu)
7) Zapłata zobowiązania 7 000 USD x 3,60 zł. 25 200,00 zł (WB – wypłata/KW, Kwota: wartość FZ VAT w walucie obcej x kurs sprzedaży waluty w banku z dnia zapłaty zobowiązania, Wn Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi Ma Rachunek bankowy)
8) Powstanie ujemnej różnicy kursowej w wysokości 700,00 zł (PK, Kwota: punkt 1. – punkt 7., Wn Koszty finansowe Ma Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi)
9) Uregulowanie zobowiązań wobec urzędu celnego w kwocie (6142,15+ 2 205,00 + 1 000,00) 9347,15 zł (WB – wypłata/KW, Kwota: Naliczony podatek VAT z punktu 3. + Naliczone cło z punktu 2. + wysokość opłat manipulacyjnych, Wn Rozrachunki z Urzędem Celnym Ma Rachunek bankowy)

Czy ten artykuł był pomocny?