Formularz wypłaty – zakładka Elementy wypłaty

image_print

Na pełną wypłatę pracownika składają się wypłaty pojedynczych elementów (wynagrodzenia zasadnicze, premia uznaniowa, dopłata za pracę w nocy,…).

Formularz wypłaty pracownika -zakładka Elementy wypłaty

Pojedyncza wypłata może składać się ze składników. Przykładowo na wynagrodzenie zasadnicze (element wypłaty) składają się składniki:

 • Wynagrodzenie nominalne (składnik wypłaty) – dla pracowników wynagradzanych w stawce miesięcznej jest to wprost stawka zaszeregowania, dla pracowników wynagradzanych w stawce godzinowej jest to iloczyn stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy (wynikającego z kalendarza, bez uwzględniania nieobecności i odnotowanych odchyłek od normy),
 • Pomniejszenia z tytułu poszczególnych nieobecności (składniki wypłaty) – każda nieobecność pomniejszająca czas pracy generuje swoje własne pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego,
 • Wynagrodzenie z tytułu przekroczenia normy czasu pracy lub pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu nie przepracowania przewidzianej kalendarzem normy czasu pracy (składnik wypłaty) – iloczyn odpowiedniej odchyłki od normy i wartości jednej godziny pracy (dla pracowników wynagradzanych w stawce godzinowej jest to wprost stawka zaszeregowania, dla pracowników wynagradzanych w stawce miesięcznej jest to iloraz stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy).
 • Rozliczenie nieobecności – wygeneruje się element, w którym możemy podglądnąć, z jakiej został wyliczony podstawy (chorobowe, urlop), jaki procent wynagrodzenia/zasiłku się policzył i za ile dni.
Uwaga
 Na wszelkiego rodzaju wydrukach wykazywane będą wyłącznie elementy wynagrodzenia.

Zakładka [Elementy wypłaty] pozwala:

 1. Zobaczyć listę elementów tworzących wypłatę (widoczna bezpośrednio po wybraniu zakładki),
 2. Usunąć element wypłaty wskazany kursorem – ikona kosza lub klawisz <DELETE>,
 3. Zobaczyć listę składników tworzących wybrany element wypłaty (Nazwa, Kwota) – przycisk  , na ekranie pojawi się formularz wypłaty z danymi wypełnionymi przez program. W celu skorygowania wyliczonej przez program kwoty należy zmodyfikować pole Wartość, można również zmodyfikować wartość parametru wpływającego na kwotę wypłacanego elementu (np. „Podstawa” dla zasiłku chorobowego) i przeliczyć element za pomocą przycisku . Pozwala on na ponowne naliczenie danego elementu wypłaty (bez potrzeby kasowania) w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian.
 4. Dodać do wypłaty kolejny element przyciskiem  lub klawiszem <INSERT>,
 5. Przeliczyć za pomocą przycisku wyliczoną kwotę potrącenia komorniczego pracownika po wprowadzeniu zmian w elementach wypłaty.

  
Po wybraniu opcji dodawania elementu wypłaty (np. premii) na ekranie pojawi się formularz, w którym:

 • Program zaproponuje okres wypłaty zgodny z okresem zapisanym wcześniej w liście płac,
 • Naciskając przycisk Typ otworzymy listę zdefiniowanych w programie elementów wypłaty,
 • Po zaakceptowaniu pozycji wybranej z listy (elementu wypłaty) program zaproponuje jego Opis (Nazwa + Okres wypłaty) i Wartość (o ile została zapisana w konfiguracji). Wartość elementu wypłaty może zostać dowolnie zmodyfikowana.
 • Po przeliczeniu ikoną pioruna , (jeśli nie było edytowane pole wartość) i zaakceptowaniu wyboru ikoną dyskietki lista elementów wypłaty (wypłata) zostanie przeliczona z uwzględnieniem nowego elementu.

Czy ten artykuł był pomocny?