Lista członków PKZP

image_print

Po wybraniu przycisku Kasy zapomogowo – pożyczkowe pojawi się okno Lista członków PKZP. Lista ta zawiera możliwość filtrowania według kryteriów:

 • Aktualni członkowie PKZP – według daty wskazanej na liście. Jest to ustawienie domyślne, więc wchodząc po raz pierwszy raz do PKZP lista będzie pusta,
 • Wszyscy – wyświetli się lista wszystkich pracowników zapisanych w bazie, niezależnie od tego, czy mają w historii jakikolwiek wpis o przynależności do PKZP.
Lista członków PKZP (fragment okna)

Dodatkowo za pomocą filtrów:

 • Data aktualności,
 • Tylko posiadający wkłady powyżej określonej przez użytkownika kwoty, można wyświetlić listę aktualnych członków PZKP zawężoną do osób, które na dzień zgodny z datą aktualności są przypisani do PKZP i posiadają wkłady powyżej kwoty podanej przez użytkownika
 • Na pasku zadań znajdują się między innymi przyciski:

  – Drukuj – po rozwinięciu menu dostępnych opcji znajdują się wydruki związane z wypłaconymi pożyczkami:

  • Dodatki/potrącenia PKZP w wypłatach / Lista wypłaconych dodatków PKZP,
  • Wypłacone pożyczki / Raport niespłaconych pożyczek – dotyczy wyłącznie pożyczek PKZP,
  • Zgromadzone wkłady PKZP.

  – Wzory spłat pożyczki – funkcja została szczegółowo omówiona w oddzielnym rozdziale. Służy definiowaniu wzorów, które mogą być następnie wykorzystane prze tworzeniu harmonogramu spłat pożyczki.

  Z poziomu Lista członków PKZP można podglądnąć skrócony formularz danych kadrowych pracownika .Formularz zawiera podstawowe informacje o pracowniku i jego zatrudnieniu. z poziomu formularza na pasku zadań dostępna jest funkcja drukowania, pod przyciskiem . Znajdują się tu wydruki:

  • Deklaracja przystąpienia do PKZP,
  • Pożyczki pracownika

  Lista członków PKZP tworzona jest na podstawie listy pracowników istniejącej w bazie (Kadry). Chcąc dodać nową osobę na listę aktualnych członków PKZP należy:

  • W oknie Lista członków PKZP należy ustawić pole Lista na Wszyscy – pojawi się lista wszystkich pracowników zapisanych w bazie, ponieważ do PKZP teoretycznie mogą również należeć osoby aktualnie niezatrudnione (np. byli pracownicy, którzy odeszli na rentę/emeryturę),
  • Następnie należy podać datę przystąpienia do PKZP (jest to warunek konieczny). Można tą operację wykonać dla jednego zaznaczonego pracownika lub seryjnie – dla wielu pracowników:
   

  Dla jednego pracownika – należy ustawić się kursorem na danym pracowniku, nacisnąć przycisk Okresy przynależności do PKZP i uzupełnić datę przystąpienia do PKZP,

  Dla grupy (wszystkich) pracowników – należy zaznaczyć pracowników, następnie rozwinąć menu dostępnych opcji tj. przycisk przy ikonie  i wybrać opcję Seryjne przystąpienie do PKZP,

  Chcąc sprawdzić, czy prawidłowo wykonano operację przypisania pracowników do PKZP należy nacisnąć przycisk Okresy przynależności do PKZP.

  Okno – okresy przynależności pracownika do PKZP

  W razie wystąpienia pracownika z kasy w trakcie zatrudnienia, czy po jego ustaniu należy pamiętać o zapisaniu daty, do kiedy należał do PKZP. Potrzebna jest pełna historia członkostwa pracownika do PKZP, to znaczy lista zapisów z datami Od-Do przynależności.

  Czy ten artykuł był pomocny?