Odpis dla środka nie został wygenerowany. Wyliczone kwoty odpisu są zerowe

image_print

Komunikat pojawia się najczęściej w jednej z poniższych sytuacji:

  • środek trwały został już całkowicie zamortyzowany,
  • odpis amortyzacyjny za dany miesiąc został wygenerowany już wcześniej,
  • w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.

Należy wówczas zweryfikować:

  • wartość bieżącą netto na karcie środka trwałego (zakładka Amortyzacja),
  • listę odpisów amortyzacyjnych dla danego środka trwałego w całym roku. Na liście należy sprawdzić, czy w miesiącu, za który podczas generowania amortyzacji pojawia się komunikat, nie ma już odpisu, lub w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.

Czy ten artykuł był pomocny?