Struktura podległościowa

image_print

Struktura podległościowa wyświetlana jest w układzie drzewa. Lista centrów podległościowych zawiera 3 kolumny:

  • Kod inaczej akronim centrum podległościowego,
  • Nazwę centrum podległościowego,
  • Adres węzła.

Centra można dodawać za pomocą dwóch opcji:

  • dodaj centrum na niższym poziomie,
  • dodaj centrum na tym samym poziomie.

Do każdego centrum można przypisać kierownika i zastępcę oraz wskazać okres, w jakim pełnią te funkcje. Kierownika lub zastępcę można wybrać z listy pracowników i właścicieli. Przy wprowadzaniu kierowników i zastępców program kontroluje daty sprawowania danej funkcji. Osoba będąca kierownikiem/zastępcą w danym centrum nie może być w zachodzącym na siebie okresie wpisana drugi raz jako kierownik/zastępca w tym samym centrum.

Formularz danych centrum podległościowego

Czy ten artykuł był pomocny?