W jaki sposób wygenerować do faktury zakupu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokument wewnętrzny sprzedaży i zakupu?

image_print

Możliwość utworzenia dokumentów wewnętrznych pojawia się w momencie zapisywania oryginalnej faktury zakupu pod warunkiem, że:

  • w Konfiguracji (Firma/ Księgowość/ Parametry) zaznaczony jest parametr Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT – umożliwia to tworzenie dokumentów wewnętrznych dla faktur przeniesionych z modułu Faktury lub zaimportowanych poprzez Pracę Rozproszoną,
  • stawka VAT wynosi 0% albo NP,
  • odliczenie VAT: Nie,
  •  na drugiej zakładce Kontrahent ustawiono odpowiedni rodzaj transakcji czyli Nabycie wewnątrzunijne.
Uwaga
Należy również zwrócić uwagę na rodzaj np. Towary, Usługi, itp.

Od wersji 2017.0 umożliwiono zbiorcze generowanie dokumentów wewnętrznych. W tym celu należy zaznaczyć dokumenty, dla których chcemy wygenerować dokumenty wewnętrzne należy wybrać opcję generowanie zbiorczego dokumentu wewnętrznego zakupu. Dokument utworzy się, jeżeli wszystkie wskazane faktury wystawione zostały na ten sam podmiot oraz z takim samym miesiącem rozliczenia w deklaracji VAT-7. W przypadku metody kasowej pod uwagę brana jest data zakupu/sprzedaży. Kontrahent nadrzędny oraz kontrahent duplikat traktowani są jako różne podmioty. Zbiorczy dokument wewnętrzny generowany jest osobno dla każdego rodzaju transakcji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?