Z pliku KEDU

image_print

Z menu Narzędzia/ Importy/ Danych kadrowych można dokonać importu pracowników z pliku KEDU.

Uwaga
Funkcja ta nie jest dostępna w wersji programu Comarch ERP Optima (wersja online).

Należy zacząć od zapisania po stronie programu Płatnik pliku *.xml zawierającego deklarację zgłoszeniową pracownika (ZUA, ZZA). Najwygodniej w tym celu założyć własny folder bezpośrednio na dysku C na przykład C:\Pliki KEDU.

Uwaga
W ścieżce importu nie mogą występować polskie znaki, w przeciwnym wypadku nie uda się dokonać importu danych do Comarch ERP Optima.

Po zapisaniu pliku *.xml należy przejść do programu Comarch ERP Optima:

  1. Wejść w Narzędzia/ Importy/ Danych kadrowych/ z pliku KEDU,
  2. Wskazać ścieżkę do pliku KEDU, który będzie importowany,
  3. Przyciskiem  uruchamiamy import pracownika (-ów) z pliku KEDU.
Import pracowników z pliku KEDU
Uwaga
Import z pliku *.xml jest wykonywany tylko i wyłącznie z plików wygenerowanych z programu Płatnik

Warunkiem importu *.xml jest włączenie w Konfiguracji Firmy/ Płace/ Parametry autonumeracji, ponieważ program zapisując do bazy pracowników nada im akronimy (kod). I tak:

  • Autonumeracja [√] włączona – wykonywany jest import z pliku *.xml,
  • Autonumeracja [ ] – import nie zostanie wykonany.

Po wykonanym imporcie z pliku *.xml na podstawie daty zgłoszenia automatycznie zostają uzupełnione pola: data zatrudnienia, data zawarcia umowy i data rozpoczęcia pracy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?