Załącznik PIT-R

image_print

PIT-R generowany jest jako załącznik do deklaracji PIT-11. Załącznik PIT-R jest dostępny z poziomu formularza deklaracji PIT-11 za pomocą przycisku .

Na załączniku PIT-R wykazywane są przychody pracownika, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT:

  • PIT-11 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych,
  • PIT-8B 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
  • PIT-R c. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.16 lit.b ustawy o pdof.,
  • PIT-R d. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.17 ustawy o pdof.

Podczas naliczania deklaracji PIT-11 indywidualnie, załącznik PIT-R generowany jest automatycznie, jeśli pracownik ma w danym roku wypłaty wykazywane na PIT-R. Jeśli pracownik nie ma wypłat wykazywanych na PIT‑R, załącznik nie nalicza się, ale użytkownik poprzez zaznaczenie parametru Tak w polu dotyczącym informacji o dołączonym załączniku, może go utworzyć.

Podczas seryjnego naliczania deklaracji PIT-11  załącznik PIT-R jest tworzony lub nie zgodnie z ustawieniem opcji dotyczącej PIT-R na formularzu operacji seryjnej:

  • jeśli na oknie operacji seryjnej nie zaznaczono żadnej opcji dotyczącej PIT-R, załącznik jest generowany lub nie, w zależności od tego czy dany pracownik ma wypłaty do wykazania na PIT-R,
  • zaznaczenie opcji Tak powoduje dołączenie załącznika PIT-R nawet, jeśli pracownik nie ma wypłat wykazywanych na PIT-R,
  • zaznaczenie opcji Nie, spowoduje, że do żadnej z seryjnie liczonych deklaracji PIT-11 nie wygeneruje się załącznik PIT-R.

Wyliczone przez program kwoty na załączniku PIT-R, mogą być dodatkowo ręcznie zmodyfikowane przez użytkownika. Zmiany kwot na załączniku PIT-R, powodują automatycznie uaktualnienie wartości w deklaracji PIT‑11.

Załącznik PIT-R jest wysyłany do systemu e-Deklaracje łącznie z deklaracją PIT‑11. Z poziomu formularza deklaracji PIT-11 dostępny jest wydruk PIT-R, jako załącznik z deklaracją PIT-11 i jako oddzielny wydruk.

Czy ten artykuł był pomocny?