Błąd: [Nazwa zestawienia] – Wskazany plik XML nie zawiera zestawienia księgowego w formacie określonym przez Comarch lub zestawienie nie zostało przeliczone lub nie zawiera kolumny Bieżący okres i/lub Bilans otwarcia.

image_print

Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku Importuj w przypadku gdy:

  • w zestawieniu księgowym dostępnym w programie Comarch ERP Optima nie dodano kolumny Bilans otwarcia, Poprzedni Okres lub Bieżący okres. W takim przypadku użytkownik powinien z poziomu programu Comarch ERP Optima otworzyć formularz odpowiedniego zestawienia księgowego i na zakładce Kolumny dodać kolumnę: Bilans otwarcia i/lub Poprzedni okres i/lub Bieżący okres.
  • w programie Comarch ERP Optima nie przeliczono wskazanego do importu zestawienia księgowego. W takim przypadku użytkownik powinien w programie Comarch ERP Optima przeliczyć odpowiednie zestawienie księgowe za pomocą przycisku pioruna.

Czy ten artykuł był pomocny?