Czas pracy

image_print

Informacje znajdujące się w tej części związane są z funkcją Rejestrator czasu pracy, z której można skorzystać użytkując moduł Biuro Rachunkowe

W tym miejscu zapisywane są kolejne sesje użytkownika, podczas pracy z programem Comarch ERP Optima, ewidencjonowane przez Rejestrator czasu pracy. W oknie widoczne są informację o pracy poszczególnych operatorów w zadanym przedziale czasowym

Parametr Ukryj zapisy z czasem pracy poniżej 1 minuty jest domyślnie zawsze zaznaczony. Parametr jest aktywny dla każdego operatora. Jeśli parametr jest zaznaczony to wszystkie wpisy, które mają tę samą datę i godzinę są ukryte. Odznaczenie parametru powoduje, że wyświetlane są wpisy z tą samą datą i godziną rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy – czyli np. wszystkie przelogowania między bazami (jeśli nastąpiły w okresie krótszym niż 1 minuta) lub operacje seryjne z BR.

Lista sesji składa się z następujących kolumn:

  • Firma – informacja o firmie, która jest obsługiwana przez użytkownika,
  • Rozpoczęcie, zakończenie – informacja o dacie i godzinie pracy użytkownika,
  • Typ – określa sposób w jaki był rejestrowany czasu pracy w danej sesji:
  • A – oznacza, automatyczne rejestrowanie czasu pracy,
  • R – oznacza, że czas pracy został zarejestrowany ręcznie

Na liście dostępne są następujące przyciski:

 – umożliwia dodanie nowej sesji,

– służy do podglądu i edycji czasu pracy,

– pozwala na usunięcie wcześniej zarejestrowanego czasu pracy.

Dodawanie, modyfikacja czasu pracy odbywa się poprzez uzupełnienie formularza zatytułowanego Czas pracy. Formularz ten zawiera następujące pola:

Operator – pole nie podlegające edycji,

Firma – można wpisać firmę z ręki lub klikając w przycisk Firma wybrać z listy,

Kategoria – jest to pole wymagane, ale nie uzupełniane z automatu, by użytkownik świadomie przy uzupełnianiu ręcznym sesji wybrał z listy odpowiednią kategorię,

Rozpoczęcie – dwie kontrolki: data i godzina,

Zakończenie – dwie kontrolki: data i godzina, przy czym data i godzina zakończenia musi być starsza niż Rozpoczęcia,

Ręczna – check zaznaczony – sesja ręczna, brak checka – sesja automatyczna.

Dostępne są również przyciski: Zachowaj zmiany –  , Anuluj zmiany.

Formularz sesji czasu pracy

Czy ten artykuł był pomocny?