Czy można pobrać na dokument towar z konkretnej dostawy?

image_print

W module Handel towar zdejmowany jest z magazynu zgodnie z metodą rozliczania magazynu, która określona jest w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, tj. FIFO, LIFO, AVCO.

Moduł Handel Plus umożliwia podział dostawy towaru na partie, którym można nadać charakteryzujące je cechy. Towar może być wydawany z magazynu ze wskazaniem na konkretne partie.

Praca na partiach towaru w module Handel Plus możliwa jest tylko i wyłącznie przy wybranej metodzie rozliczania magazynu FIFO lub LIFO, nie jest możliwa dla metody AVCO. Jeśli nie wybierzemy konkretnych partii, wówczas rozliczanie magazynu przebiega według wybranej wcześniej metody (FIFO lub LIFO).

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego funkcjonalność modułu Handel Plus. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Wydawanie towaru z konkretnych dostaw w module Handel Plus lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.

Czy ten artykuł był pomocny?