Jak odnotować zwolnienie z podatku osób ponizej 26 r.ż?

image_print

Od wersji 2019.6 Comarch ERP Optima wprowadzono możliwość odnotowania zwolnienia z podatku dochodowego osób poniżej 26 lat.

Aby podatek nie naliczał się należy na formularzu danych pracownika, w zakładce 2. Nr ident./podatki zaznaczyć parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’.

Zwolnienie będzie stosowane do dnia ukończenia przez pracownika 26 lat lub miesiąca włącznie, w którym  pracownik przekroczy limit przychodów zwolnionych w wysokości 35636,67 zł w 2019 r. i 85528 zł w 2020 r. Wiek pracownika jest ustalany na podstawie daty urodzenia.

Uwaga
UWAGA: Zwolnienie  z opłacania PIT dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Natomiast nie podlegają zwolnieniu kwoty wypłacone z tytułu umowy o dzieło, wszystkich zasiłków, świadczeń rehabilitacyjnych oraz wyrównania zasiłków i od nich płatnik nadal jest zobowiązany do pobierania zaliczki podatku

Czy ten artykuł był pomocny?