Jak w programie Comarch ERP Optima naliczyć świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku do wysokości 1000 zł?

image_print

W związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2175, poz. 2175) są zwolnione od podatku do wysokości 1000 zł w skali roku.

Jeśli w bieżącym roku nie wypłacono jeszcze takich świadczeń, ale będą one naliczane w kwocie wyższej niż 1000 zł, wówczas z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat należy zdefiniować dwa typy wypłat: 

  • świadczenie socjalne nieopodatkowane (świadczenie do kwoty 1000 zł)
  • świadczenie socjalne opodatkowane (świadczenie wynikające z przekroczenia kwoty 1000 zł)

O tym czy składnik jest elementem opodatkowanym / niepodatkowanym decydują ustawienia na zakładce 2. Podatki/Nieobecności w definicji typu wypłaty w Konfiguracji. Pracownik, który uzyskuje świadczenie w wysokości np. 1250 zł powinien mieć zatem naliczone na liście płac dwa dodatki: świadczenie nieopodatkowane – 1000 zł oraz świadczenie opodatkowane – 250 zł. 

Czy ten artykuł był pomocny?