Jak wysłać e-Sprawozdanie Finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)?

image_print

Aby wysłać e-Sprawozdanie Finansowe do KAS postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule.

Krok 1

Przed wysłaniem e-Sprawozdania upewnij się, że jest ono poprawnie utworzone.

W tym celu kliknij w przycisk  Zapisz i waliduj ze schemą MF.

Krok 2

Zmień status sprawozdania na Zatwierdzone na zakładce Ogólne.

Krok 3

Podpisz sprawozdanie na zakładce Podpisy.

Krok 4

Dołącz inne dokumenty, które powinny być złożone wraz ze sprawozdaniem finansowym np. uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie. Aplikacja pozwala na podpisanie załączonego dokumentu za pomocą przycisku .

Krok 5

Przejdź do zakładki Ogólne. Sprawozdanie, które posiada status Podpisane może zostać wysłane do KAS.

Wyślij sprawozdanie naciskając w ikonę  Wyślij sprawozdanie do szefa KAS.

Krok 6

Sprawozdanie przesłane do szefa KAS otrzymuje status 122 – Sesja została zakończona.

Teraz możesz odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) klikając w ikonę Pobierz UPO.

Krok 7

Po pomyślnym odbiorze dokumentu UPO ponowne kliknięcie w ikonę  umożliwi wydrukowanie dokumentu UPO.

Czy ten artykuł był pomocny?