Magazyn domyślny dla operatora/stanowiska

image_print

W systemie Comarch ERP Optima dokumenty wystawiane są domyślnie na magazyn główny. Istnieje jednak możliwość ustalenia magazynu domyślnego dla stanowiska lub operatora.

Zdefiniowanie magazynu domyślnego spowoduje, że na wszystkich dokumentach wystawianych przez operatora/ na stanowisku od razu proponowany jest ten magazyn. W przypadku dokumentów MM magazyn domyślny proponowany jest jako magazyn źródłowy.

Magazyn domyślny dla operatora można ustalić na jego formularzu (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Parametry]. Kod magazynu można wpisać ręcznie lub wybrać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku Magazyn domyślny.

Jeśli operator ma określony magazyn domyślny to na zakładce [Parametry], na formularzu operatora, dostępny jest parametr Blokada zmiany magazynu domyślnego – dokument. Jeśli będzie on zaznaczony to na wszystkich dokumentach wystawianych przez operatora oraz na listach Łatwa SprzedażŁatwe Zakupy blokowana będzie możliwość zmiany magazynu (na dokumentach MM będzie to magazyn źródłowy).

Istnieje również możliwość zablokowania operatorowi zmiany przypisanego mu magazynu nie tylko na wystawianych dokumentach, ale również na listach. Parametr dotyczy zarówno list dokumentów, jak i listy zasobów. Parametr znajduje się na karcie operatora: Blokada zmiany magazynu domyślnego – listy.

Magazyn domyślny dla stanowiska można ustalić z poziomu Konfiguracji stanowiska/ Handel/ Parametry. Podobnie jak w przypadku magazynu dla operatora – kod można wpisać bezpośrednio w pole lub wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem Magazyn domyślny.

Uwaga
Magazyn domyślny określony dla operatora/ stanowiska dotyczy wszystkich baz danych (firm) obsługiwanych przez program w ramach danej konfiguracji. Może się zatem zdarzyć, że magazyn o podanym KODZIE nie istnieje w bieżącej bazie danych – wtedy program proponuje magazyn na dokumentach zgodnie z opisanym poniżej priorytetem.

Zasady: 

  • Jako magazyn domyślny może być określony tylko magazyn lokalny (program nie pozwoli na wpisanie magazynu zdefiniowanego jako odległy).
  • Jako magazyn domyślny może być zdefiniowany tylko magazyn aktywny (program nie pozwoli na wpisanie magazynu nieaktywnego).
  • Wyższy priorytet ma magazyn domyślny zdefiniowany dla operatora. W przypadku, gdy określony jest zarówno magazyn dla operatora jak i stanowiska – program proponuje na dokumentach magazyn związany z operatorem.
  • Jeśli dla operatora i dla stanowiska nie są określone magazyny domyślne – dokumenty wystawiane są tak jak dotychczas dla magazynu głównego.
  • W przypadku, gdy magazyn określony jako domyślny dla operatora nie istnieje na liście magazynów lub też jest nieaktywny – program sprawdzi magazyn domyślny dla stanowiska.
  • W przypadku, gdy magazyn domyślny dla stanowiska nie istnieje lub jest nieaktywny – dokumenty wystawiane są na magazynie głównym.

Czy ten artykuł był pomocny?