Planowane płatności – funkcja Podziel

image_print

Cel ćwiczenia: podział planowanej płatności na dwa zdarzenia

 • Otwieramy Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie po wybraniu określonego rejestru (w dole okna w polu Rejestr wybieramy BPH)
 • Dodajemy nowe zdarzenie:
  • dokument: KW
  • forma: przelew_BPH
  • kwota: 3000
  • stan: do realizacji
  • kontrahent: BIUROWIEC (dane bankowe oraz kategoria wypełniane są automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta)
 • Zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wypłatą.
 • Okazuje się, że planowana płatność będzie realizowana w dwóch miesięcznych ratach. Wprowadzone zdarzenie powinniśmy zatem podzielić na dwa:
  • na liście zdarzeń zaznaczamy wprowadzony wcześniej dokument
  • z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybieramy funkcję Podziel
 • W wyświetlonym oknie uzupełniamy informacje dotyczące podziału:
  • zapis oryginalny: kwota 1000 PLN, termin bez zmian
  • zapis nowy: 2 000 PLN, termin ustalamy na miesiąc następny
  • zatwierdzamy okno.
 • W wyniku operacji powstają dwa zdarzenia:
  • zdarzenie oryginalne: zmianie ulega jedynie kwota (z 3000 na 1000 zł)
  • zdarzenie nowe: ze zdarzenia oryginalnego przepisywane są informacje o kontrahencie, natomiast kwota i termin pobierane są z wypełnionego wcześniej okna (2000 zł)

Czy ten artykuł był pomocny?