W deklaracji VAT-UE nie zostały ujęte wszystkie dokonane transakcje wewnątrzunijne, gdzie należy szukać niezgodności?

image_print

W pierwszej kolejności należy w menu Rejestry VAT na zakładce Do deklaracji VAT-UE sprawdzić, jakie transakcje zostały zakwalifikowane do deklaracji VAT-UE za wybrany miesiąc lub kwartał. Jeśli nie zostały ujęte wszystkie transakcje należy sprawdzić czy na fakturach, które nie zostały uwzględnione został zaznaczony parametr: Rozliczać w VAT-UE. Jeśli widnieją wszystkie faktury, a mimo to nie zostały wykazane na deklaracji wówczas należy sprawdzić czy transakcje, które nie znalazły się na deklaracji nie mają zaznaczonego Rodzaju jako Usługi. W tym celu wystarczy na Zakładce Do deklaracji VAT-UE wybrać rodzaj Usługi i przefiltrować listę.

Uwaga
Na deklaracji VAT-UE wykazywane są jedynie wewnątrzwspólnotowe dostawy oraz nabycia towarów, a także wewnątrzwspólnotowe świadczenia usług.

Czy ten artykuł był pomocny?