CRM, Obieg dokumentów i Serwis

image_print

 

CRM

Nowości

  1. Kontakt/ zadanie – zakładka [Dokumenty]. Jeżeli w konfiguracji programu zdefiniowano spedytora, to możliwe jest powiązanie kontaktu/ zadania na zakładce [Dokumenty] w sekcji Dokumenty skojarzone ze zleceniem nadania paczki.
  2. Ofertowanie – domyślny szablon. Umożliwiono przypisanie zalogowanemu operatorowi domyślnego szablonu dla oferty handlowej za pomocą opcji: Ustaw jako domyślny dla operatora. Jest ona dostępna w menu kontekstowym po wybraniu szablonu na liście szablonów ofert. Szablon wskazany jako domyślny podpowiada się zarówno na nowym formularzu oferty, jak również podczas kopiowania ofert. Tylko jeden szablon może być domyślny – oznaczony jako TAK w kolumnie Domyślny liście szablonów. Aby zrezygnować z przypisania domyślnego szablonu do operatora należy użyć opcji Odznacz domyślny.

Poprawiono

  1. Skrzynka pocztowa – domyślny podpis wiadomości. Poprawiono wyświetlanie domyślnego podpisu na wiadomości e-mail, utworzonej na podstawie szablonu zawierającego makra.
  2. Ofertowanie – przekształcanie Oferty Handlowej. W sytuacji zmiany typu kursu walutowego na dokumencie powstałym z Oferty Handlowej poprawiono wyliczanie ceny sprzedaży.
  3. Ofertowanie – atrybut liczbowy. Na wydruku oferty handlowej poprawiono wyświetlanie indywidualnej ilości miejsc po przecinku dla wartości atrybutu liczbowego, ustalonej podczas dodawania tego atrybutu na szablon.
  4. Ofertowanie – kopiowanie ofert. Poprawiono wyświetlanie cen sprzedaży na skopiowanych ofertach handlowych wystawionych w walucie obcej i w walucie PLN.

 

Obieg dokumentów

Poprawiono

  1. Biblioteka dokumentów, Archiwum wydruków. Poprawiono działanie przycisków Biblioteka dokumentów i Archiwum wydruków dostępnych z poziomu listy kontrahentów. Przeniesiono przyciski do sekcji: Kontrahent na wstążce programu.
  2. Zakazy do katalogów. Poprawiono działanie zakazów do katalogów firmowych oraz wspólnych w sytuacji kiedy program pracuje w trybie do odczytu.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?