Czy należy weryfikować dokumenty dodane za pomocą usługi Comarch OCR?

image_print

Dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR powinny zostać zweryfikowane przez Użytkownika pod kątem poprawności zaimportowanych danych.

Szczególną uwagę podczas weryfikacji należy zwrócić uwagę na:

  • numer NIP,
  • numer dokumentu,
  • datę wystawienia i sprzedaży,
  • formę płatności i termin płatności,
  • stawki VAT oraz kwoty,
  • numer rachunku bankowego.

Jeżeli dokument zostanie zweryfikowany przez Użytkownika jako poprawny to należy na takim dokumencie zmienić wartość atrybutu OCR z Niezweryfikowany na Zweryfikowany. Można w tym celu wykorzystać:

  1. przycisk dostępny po prawej stronie dokumentu. Jest on wyświetlany na dwa sposoby. Po dodaniu dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR na przycisku jest znak ? który świadczy o tym, że dokument nie został jeszcze zweryfikowany (na zakładce [Atrybuty] atrybut OCR ma wartość Niezweryfikowany). Po naciśnięciu przycisku , wartość atrybutu zmienia się na Zweryfikowany i przycisk zmienia swój wygląd na  .
  2. operację seryjną Oznacz dokumenty jako zweryfikowane 

Czy ten artykuł był pomocny?